Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
integrasi gaya hidup lestari dan pengurusan sisa dalam memperkasa kolaborasi universiti dan komuniti masjid 15-11-201814-11-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan kerangka pengurusan aset tandas berkualiti 15-11-201814-11-2019 Penyelidik Bersama
keberkesanan dan impak pelaksanaan moa/mou pelbagai agensi ke atas universiti 01-01-201830-06-2019 Penyelidik Bersama
- 17-05-201716-05-2019 Ketua Projek
pembangunan sistem pemantauan praktis profesional ahli ukur bangunan 01-01-201631-12-2016 Penyelidik Bersama
the development of flat roof water ponding level sensor for ukm chancellery building 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
penambahbaikan dan pemantapan program di jabatan seni bina 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
kajian kecacatan kayu pada bangunan kayu-teknik mengenal pasti kayu dari ejen-ejen kerosakan dan pembaikan sewajar mengikut tatacara pemuliharaan bangunan 01-12-201330-11-2015 Ketua Projek
pembangunan portfolio sistem modul pembangunan insaniah (smpi) 01-08-201431-10-2015 Ketua Projek
pembelajaran secara projek bagi kursus lukisan terukur 01-07-201330-09-2015 Ketua Projek
bim: pembangunan modul latihan building information modeling (bim) 01-06-201515-09-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan modul projek bersepadu dalam mengurangi beban pelajar dan memantapkan kemahiran insaniah pelajar serta menggabungkan elemen integrasi di antara teori dan amalan 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
pemantauan kebekersanan pelaksanaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (pbm) di fakulti kejuruteraan & alam bina 01-07-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
building inspection practices in malaysia construction industry 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
perkongsian amalan pengajaran dan pembelajaran di fakulti kejuruteraan dan alam bina (fkab) 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
program latihan pemimpin komuniti lestari 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
envolving homes (evohomes) : new paradigm for housing development towards affordability for the young executive incorporating with social business concept 01-04-201331-03-2015 Penyelidik Bersama
enhancing natural cross ventilation performance in high rise apartment buildings in hot and humid climate 01-04-201231-03-2015 Penyelidik Bersama
kajian keperluan pengajaran yang memenuhi kehendak lembaga arkitek malaysia (lam) dalam konteks hala tuju seni bina di jabatan seni bina ukm. 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
penilaian dan penambahbaikan kursus serta hasil pembelajaran kursus bagi program sarjana muda sains seni bina 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan instrumen untuk mengukur kualiti pembelajaran kontrak pembelajaran bagi pelajar program seni bina ukm 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
evolutionary and sustainable urban living 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan fizikal lestari 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pembinaan keupayaan komuniti lestari 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
possibility of using ventilated fašade in reducing the indoor air temperature of malaysian buildings 01-04-201231-03-2014 Penyelidik Bersama