Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
aplikasi mudah alih pembajaan sawit (baja sawit) berasaskan infografik 01-09-202131-08-2023 Penyelidik Bersama
model kesedaran keselamatan siber di kalangan pelajar sekolah. 01-12-202031-05-2022 Penyelidik Bersama
kesedaran etika siber di kalangan remaja 01-12-202030-05-2022 Ketua Projek
kerangka kerja pembelajaran pengaturcaraan menggunakan gaya pembelajaran vak 01-02-202001-02-2022 Penyelidik Bersama
modul dbi pangkalan data berasaskan infografik bagi pengguna novis 01-06-201901-06-2021 Penyelidik Bersama
ujian makmal : platform pengukuran tahap kemahiran asas dalam pengaturcaraan di ftsm 01-09-201431-08-2015 Penyelidik Bersama
impak perlaksanaan makmal kendiri ke atas keyakinan pelajar dalam ujian makmal bagi kursus asas pengaturcaraan di ftsm 01-09-201431-08-2015 Penyelidik Bersama
pendekatan pembelajaran berpusat pelajar dalam kursus statistik 22-10-201221-04-2014 Penyelidik Bersama
kajian trait personaliti pelajar ftsm dan hubungannya dengan pemilihan program 01-06-201231-05-2013 Penyelidik Bersama
model kepuasan pelajar terhadap kualiti perkhidmatan kakitangan sokongan ftsm 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
pengoptimuman masalah pengumpukan pelajar projek tahun akhir di ftsm 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
kemahiran pelajar prasiswazah ftsm untuk menjalani latihan industri daripada persepktif industri 01-04-201131-03-2012 Penyelidik Bersama
mengenalpasti masalah pelajar dalam asas penaturcaraan 01-04-201131-03-2012 Penyelidik Bersama