Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
program khidmat kanunseling kepada asnaf kakitangan ukm 01-11-201931-07-2022 Penyelidik Bersama
seminar kekeluargaan dan keibubapaan 01-11-201931-07-2022 Penyelidik Bersama
program kesihatan mental dan kesihatan sosial terhadap asnaf kakitangan ukm 01-11-201931-07-2022 Ketua Projek
modul sosio-pendidikan: pembinaan sub-modul membuat keputusan kerjaya anak-anak asnaf kakitangan ukm 01-11-201931-07-2022 Ketua Projek
kerangka perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pelajar pendidikan khas di malaysia 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan indeks kesediaan kerjaya pelajar universiti awam 01-09-201931-05-2022 Ketua Projek
modul sokongan psikopendidikan warga barisan hadapan (frontliners): strategi proaktif pengurusan krisis 01-10-202031-03-2022 Penyelidik Bersama
model perkhidmatan kaunseling pasca covid-19 dan kesediaan kaunselor institusi pengajian tinggi di malaysia. 01-10-202031-03-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan profil kerjaya pelajar ijazah pertama universiti kebangsaan malaysia. 01-10-201931-03-2022 Ketua Projek
modul pemupukan dan pengukuhan minat kerjaya stem dalam kalangan pelajar sekolah menengah 15-11-201914-02-2022 Penyelidik Bersama
mengenalpasti keperluan pembangunan program kepimpinan dalam kalangan orang asli 01-07-202031-12-2021 Ketua Projek
e-study learning app - improving academic performance for b40 at-risk students 01-02-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
model pengupayaan minda inovasi sosial abad ke 21 belia generasi kedua (gen2) pekebun kecil felda kelapa sawit 01-04-201931-12-2021 Penyelidik Bersama
analisis kos-faedah pelaksanaan bekerja dari rumah (bdr): perspektif majikan dan pekerja 02-06-202101-12-2021 Penyelidik Bersama
pendidikan teras untuk kesejahteraan komuniti 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
motivasi pemilihan pendidikan kerjaya berasaskan kemahiran dalam kalangan pelajar sekolah menengah 01-05-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
adaptasi instrument parent-child relationship inventory dalam budaya ibu bapa di malaysia 01-05-201931-01-2021 Ketua Projek
program bimbingan dan kaunseling untuk pembangunan kerjaya stem dalam kalangan pelajar sekolah. 01-10-201731-12-2020 Penyelidik Bersama
kesediaan kerjaya dan pengaruh ibu bapa terhadap perkembangan kerjaya pelajar ijazah pertama di universiti awam 15-08-201814-11-2020 Ketua Projek
adaptasi silang budaya dalam kalangan pelajar malaysia yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
kecekapan kaunseling pelbagai budaya dalam kalangan kaunselor pelatih di institusi pengajian tinggi awam di malaysia 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
kesejahteraan kendiri, kesediaan kerjaya dan sistem sokongan remaja di rumah perlindungan 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
pemerkasaan jaringan penyelidikan sinergi pusat kepelbagaian pendidikan dengan agensi luar 01-10-201830-06-2020 Penyelidik Bersama
impak penyampaian zakat dalam kalangan asnaf baitulmal mains 15-10-201815-04-2020 Penyelidik Bersama
stem mentoring program 01-09-201731-03-2020 Penyelidik Bersama
modul belia b40 transdisiplin transformasi nasional 2050 (tn50) bagi pembentukan pemikir masa depan global berteraskan inovasi 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
program profesional excelence (pro-x) akademik dan kerjaya murid smk kg dangar, pasir mas, kelantan 25-04-201831-12-2019 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan graduan universiti kebangsaan malaysia: analisis meta dean tindakan susulan 15-11-201714-05-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan modul pendekatan terapi sandtray dalam terhadap resilien, efikasi kendiri dan spiritualiti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja penagihan dadah di awal kepulihan di cure and care aadk 01-05-201829-01-2019 Penyelidik Bersama
my finishing school model of transferable skills for the 21st century work force 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
analisis gender dalam pendidikan 09-04-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
pengurusan sumber manusia sebagai wahana pengurusan & pentadbiran merealisasikan universiti penyelidikan 01-04-201130-06-2014 Penyelidik Bersama
mebina dan menguji kecekapan kaunseling pelbagai budaya 08-08-201108-08-2013 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k014908 24-07-2021 Penyelia