Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kajian pembangunan kit mediasi dan dokumen penggredan mediator pusat mediasi komuniti 28-05-201531-12-2016 Penyelidik Bersama
memperkasakan korpus undang-undang melalui penyelidikan dan penerbitan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian mengenai daya maju klinik bantuan guaman ukm dalam memberikan khidmat dan prasarana mediasi kepada komuniti 01-09-201431-08-2016 Ketua Program
developing a shari’ah-compliant dispute resolution mechanism for the sustainability of islamic finance. 01-07-201430-06-2016 Penyelidik Bersama
keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran kursus keusahawanan di kalangan pelajar tahun satu fakulti undang-undang universiti kebangsaan malaysia 01-08-201431-01-2016 Penyelidik Bersama
pengharmonian hubungan kontrak antara bank islam dan pelanggan dalam pelaburan mudarabah 01-12-201330-11-2015 Penyelidik Bersama
penentuan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (problem based learning / pbl) terbaik dalam kursus undang-undang keterangan i (uk 4073) di fakulti undang-undang ukm 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
tadbir urus dokumen kontrak produk perbankan islam 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
pemantapan program penyelesaian petelingkahan dan sekuriti 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan strategi penyelesaian konflik 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penggunaan kaedah simulasi melalui mock trial dalam kursus uk 4133 undang-undang keterangan dan prosedur di mahkamah syariah 1 di fakulti undang-undang: ke arah melatih kemahiran pengemukaan keterangan di kalangan pelajar. 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pengajaran penulisan pendapat undang-undang (legal opinion writing) yang sistematis sebagai kaedah pengajaran dan penilaian dalam subjek undang-undang kekeluargaan islam di fuu 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
kaedah `problem based learning` (pbl) dalam penderafan dokumen kontrak undang-undang sekuriti islam 01-07-201331-12-2014 Ketua Projek
inovasi pengajaran dan pembelajaran terhadap kursus uk 2153 muamalat di fuu 22-10-201221-10-2013 Penyelidik Bersama
a flexible legal framework for the central bank malaysian in overcoming problems of vulnerable guarantors in banking-guarantee transactions 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia