Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
women’s empowerment, health and nutrition in fisheries and aquaculture in bangladesh and nigeria 01-07-202220-06-2023 Penyelidik Bersama
electionville: exploration and evaluation of the experiences among malaysian students 15-02-202130-11-2021 Ketua Projek
pembinaan modul intervensi zuriatcare untuk ibu hamil luar nikah 01-08-201831-07-2020 Penyelidik Bersama
meneroka peranan ahli keluarga lelaki dalam menangani masalah sosial dalam keluarga 01-05-201631-03-2019 Ketua Projek
pembinaan modul intervensi pemerkasaan ibu tanpa nikah 01-08-201631-01-2019 Ketua Projek
pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z). 01-07-201430-09-2017 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan model pengurangan kemudaratan bagi kanak-kanak berisiko tingkah laku akibat ketidakfungsian keluarga 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan modul pra perkahwinan alternatif untuk saudara baru dan pasangan 01-03-201529-02-2016 Penyelidik Bersama
kajian keciciran pelajaran di kalangan remaja hamil tanpa nikah: kesan terhadap kehidupan remaja dan intervensi kerja sosial di malaysia 01-08-200801-08-2009 Ketua Projek
keluarga dan penjagaan dalam komuniti : permasalahan dan cabaran bagi penjaga pesakit mental 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k015318 24-07-2021 Penyelia