Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
- 06-04-202105-04-2024 Ketua Projek
building and validating a conversational entrainment methodology to objectively quantify and diagnose sources of social-communication deficits in children with neurodevelopmental disorders. 01-11-202031-10-2023 Penyelidik Bersama
the use of augmentative and alternative communacation (acc) system by children with developement disability in the classroom 19-11-201918-12-2020 Ketua Projek
the use of augmentative and alternative communication by children with complex communication needs in malaysia 19-12-201918-10-2020 Ketua Projek
facilitative interaction styles demonstrated by parents of children with austism spectrum disorder 19-12-201918-07-2020 Ketua Projek
a demographic study of speech language therapists practice in malaysia 28-03-201927-01-2020 Penyelidik Bersama
reflections from participating in the ukm-nika aac training project 24-01-201923-01-2020 Ketua Projek
manual for parents and teachers in creating communication board/book 16-05-201915-12-2019 Ketua Projek
keberkesanan modul kemahiran komunikasi murid prasekolah masalah pembelajaran di malaysia: perubahan pengetahuan, amalan dan sikap guru 16-05-201915-09-2019 Ketua Projek
malaysian parental perceptions on children`s screen time towards their language development 05-04-201804-04-2019 Ketua Projek
stigma-stress-quality of life among parents of children with autism 08-02-201807-02-2019 Penyelidik Bersama
the use of picture exchange communication system (pecs) in children with autism spectrum disorder (asd): challenges 28-12-201727-10-2018 Ketua Projek
hubungan antara kemahiran bermain simbolik dan perkembangan bahasa: perbandingan antara kanak-kanak tipikal dan kanak-kanak dengan sindrom down 26-01-201725-01-2018 Ketua Projek
speech-languanges services: challenges faced by families with autism and speech-languages therapists 26-01-201725-01-2018 Penyelidik Bersama
penyeliaan klinikal program sains pertuturan ukm: amalan semasa dan hala tuju masa depan 15-12-201614-12-2017 Ketua Projek
perkembangan perbendaharaan kata awal kanak-kanak melayu berumur 8-36 bulan 29-01-201531-12-2016 Penyelidik Bersama
penghasilan modul latihan sistem sokongan dan alternatif komunikasi (aac) 17-12-201516-10-2016 Ketua Projek
meningkatkan penerbitan kumpulan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
development of a computer-asisted learning module for anatomy & physiology of swallowing 11-09-201410-09-2016 Penyelidik Bersama
insentif penyelidikan: susheel kaur dhillon a/p joginder singh 01-06-201431-05-2016 Ketua Projek
implementing alternative communication systems for children with disabilities: perceptions of challenges faced by families and professionals 01-12-201331-05-2016 Ketua Projek
pengimplementasian program hanen more than words untuk kanak-kanak dengan autisme di malaysia 25-05-201424-05-2016 Ketua Projek
cadangan penyelidikan persepsi guruu intervensi awal terhadap penggunaan sistem komunikasi sokongan dan alternatif (aac) di malaysia 15-01-201514-11-2015 Ketua Projek
development of an e-leraning module of dysphagia for undergraduate studente 01-07-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
persepsi ibu bapa kanak-kanak berketidakupayaan perkembangan dalam penggunaan sistem komunikasi sokongan dan alternatif (aac) 11-03-201411-03-2015 Ketua Projek
persepsi keluarga terhadap penglibatan dalam intervensi patologi pertuturan-bahasa 07-04-201407-02-2015 Penyelidik Bersama
corak komunikasi di kalangan warga emas berbangsa melayu 11-01-201411-11-2014 Penyelidik Bersama
meningkatkan kefahaman dan perkhidmatan pendengaran, pertuturan dan bahasa golongan yang mengalami kesikaran komunikasi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :susheel kaur dhillon a/p joginder singh 01-03-201328-02-2014 Penyelia
practices of malaysian speech language pathologists in managing children with development disability in the developing language stage 01-07-201201-08-2013 Penyelidik Bersama
kajian interaksi antara guru dana kanak-kanak berkeperluan khas pada tahap pra-simbolik di dalam kelas 01-08-201201-05-2013 Ketua Projek
- 21-11-2023 Ketua Projek