Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembinaan ujian persepsi pertuturan perkataan tidak bermakna bahasa mandarin 28-03-201927-04-2021 Ketua Projek
parents experience monitoring children & aided hearing 13-02-202012-02-2021 Penyelidik Bersama
adaption of device oriented subjective outcome (doso)scale into malay 13-02-202012-02-2021 Ketua Projek
kesan sistem pengurangan hingar digital (dnr) alat bantu pendengaran terhadap persepsi tinitus dan kebolehfahaman pertuturan dalam kalangan pesakit tinitus bermasalah pendengaran 13-09-201812-09-2020 Penyelidik Bersama
penubuhan perkhidmatan teleaudiologi di klinik ukm 15-11-201814-08-2020 Penyelidik Bersama
current practice of hearing aid verification in malaysia and its effect on the quality of fitting 27-07-201726-07-2020 Penyelidik Bersama
development and standardization of malaysian mandarin nonsense word test 16-10-201715-07-2020 Ketua Projek
malaysian mandarin paediatric speech perception test-mymaps 28-03-201927-06-2020 Ketua Projek
pembinaan ujian perkataan tidak bermakna mandarin frikatif-afrikat: fasa 3 kebolehpercayaan uji-uji semula & skor diskriminasi 14-02-201913-02-2020 Ketua Projek
data normatif soal selidik peach bahasa melayu versi skala bagi kanak-kanak pendengaran normal 14-02-201913-12-2019 Penyelidik Bersama
mengenalpasti keperluan teleaudiologi di pusat perkhidmatan pendidikan khas (3pk) 28-09-201727-09-2019 Penyelidik Bersama
pembentukan dan penilai manual alat bantu pendengaran (abp) dalam bahasa melayu 10-08-201709-02-2019 Penyelidik Bersama
profil pengurusan pemasangan alat bantu dengar bagi populasi dewasa di klinik audiologi dan sains pertuturan, universiti kebangsaan malaysia: kajian retrospektif 15-03-201814-11-2018 Ketua Projek
kebimbangan ibu terhadap ujian saringan pendengaran bayi 14-12-201713-10-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian pertuturan suku kata tidak bermakna frikatif-afrikat bahasa mandarin: fasa ii penentuan fungsi psikometrik 30-11-201729-08-2018 Ketua Projek
pembinaan item ujian rakaman untuk ujian persepsi pertuturan awal bahasa mandarin di malaysia 16-11-201715-08-2018 Ketua Projek
penilaian fit-to-target yang dicapai oleh alat bantu pendengaran kanak-kanak di klinik audiologi 14-12-201713-08-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian persepsi pertututran bahasa mandarin untuk kanak-kanak cina: 2 hingga 3 tahun di malaysia 26-01-201725-01-2018 Ketua Projek
pembinaan ujian persepsi pertuturan bahasa mandarin untuk kanak-kanak cina muda: 4 hingga 6 tahun di malaysia 29-12-201628-12-2017 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian pertuturan suku kata bermakna (frikatif dan afrikat) bahasa mandarin: fasa 1 pemilihan item dan pengukuran akustik 15-12-201614-10-2017 Ketua Projek