Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
malaysian foods and healthy aging 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
kesihatan tulang: kesan kalsium & intoleransi laktosa 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pembangunan modul diet halalan toyyiban mengikut perspektif islam dan sains 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
membongkar rahsia penuaan yang sihat dalam kalangan warga tua dan tokoh-tokoh warga emas malaysia 01-11-201631-10-2019 Penyelidik Bersama
ganjaran penerbitan: norlida binti mat daud @ daud 01-05-201630-10-2019 Ketua Projek
kem sains ukm - funchemukmtm: bridging university and community through chemistry 01-07-201730-06-2019 Penyelidik Bersama
anti-hyperglycemic activity of edible bird nest hydrolysate in vitro and in vivo 19-12-201618-06-2019 Penyelidik Bersama
in vivo digestibility and prebiotic effects of cellulose oligosaccharides from oil palm mesocarp fiber 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan dana wakaf kem sains ukm 01-01-201731-03-2018 Penyelidik Bersama
lactose intolerance and its effect on bone mineral density and nutritional status among malaysian school children 01-07-201431-12-2017 Ketua Projek
production of diaylglycerol through chemical glycerolsis of avocado oil using hydrodynamic celitation 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
quality og goats` milk available in malaysia 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
production of diaylglycerol through chemical glycerolsis of avocado oil using hydrodynamic celitation 15-06-201514-06-2016 Penyelidik Bersama
lactose intolerance in malaysia adults and its relationto bone mineral density 01-12-201331-05-2016 Ketua Projek
developement of high antioxidant gluten free products using local resources 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pencirian dan pembangunan produk berasaskan daripada rumpai laut malaysia 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
peningkatan prestasi kumpulan penyelidikan keselamatan makanan dan kualiti 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
characterisation and product development of focoidans from malaysian seaweed 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
development of high antioxidant gluten free products using local resources 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama