Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
iqra` al-hasaneyn khas untuk muallaf 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
memperkasa b40 melalui aplikasi teknologi 4ir 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pelan pembangunan wanita mualaf di malaysia 01-11-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modul asas bacaan al-quran kepada muallaf – iqra’ al-hasaneyn 01-11-201928-03-2020 Ketua Projek
pembinaan buku bimbingan asas fardhu ain kepada masyarakat orang asli di kelantan. 26-12-201626-12-2018 Penyelidik Bersama
penerapan maqasid syariah dalam gaya hidup profesional muslim bagi membina kesejahteraan spiritual 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
penyelidikan dakwah, kerohanian dan pembangunan islam 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan modul pra perkahwinan alternatif untuk saudara baru dan pasangan 01-03-201529-02-2016 Ketua Projek
penyelidikan dakwah, kerohanian dan kemanusiaan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pengukuhan penyelidikan dakwah, kerohanian dan pembangunan islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia