Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pengolahan silibus kursus py1142 menggunakan al-istima` wa al-fahm menggunakan perisian `lecture maker` 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
pembentukan modul pengajaran dan pembelajaran bahasa arab melalui al-qur'an untuk orang awam di malaysia 16-05-201115-05-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan kemahiran membaca kosa kata nama selepas al-jar dan zarf dalam teks arab melalui bacaan al-quran 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
teknik membaca sq3r dan penerapannya dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa arab 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
pertuturan pelajar dalam bahasa arab: dari 'mampu' ke 'spontan' 01-04-201130-09-2012 Penyelidik Bersama
klinik bahasa arab: langkah meningkatkan prestasi guru dan pelajar bagi menyelesaikan masalah penguasaan bahasa arab 01-04-201131-03-2012 Penyelidik Bersama
bagaimana kami menjana kecenderungan pelajar untuk bertutur dalam bahasa arab sesama mereka 01-06-201031-05-2011 Penyelidik Bersama