Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
tabung agihan penyelidikan (tap)-k016187 01-09-202215-05-2023 Penyelia
the framework of positive and negative chain of customer incivility on employee innovative behaviour 15-12-202014-12-2022 Ketua Projek
developing a framework of sme export performance from the perspective of dynamic capability and institutional environment 01-11-202031-10-2022 Penyelidik Bersama
exploring leaders wellbeing in the workplace 15-10-202115-10-2022 Penyelidik Bersama
tanggungjawab sosial universiti melalui pengurusan projek kelestarian 30-12-202130-06-2022 Ketua Projek
ketidaksopanan pelanggan dan konflik kerja-keluarga: emosi negatif, afektiviti negatif serta kecerdasan rohani pekerja barisan hadapan 15-10-202014-04-2022 Ketua Projek
a framework of transformative social service of organizations as the catalyst for tn50 01-01-201931-12-2021 Penyelidik Bersama
pengurusan kejat (lean): kepentingan pemikiran kejat dan modal insan 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
framework of entrepreneurial success when doing business is a calling/fardhu 01-12-201430-11-2017 Penyelidik Bersama
developing a framework of employee creativity through different forms of employee participation and engagement in creative process 01-12-201431-05-2017 Ketua Projek
entrepreneurial orientation and strategic behaviors: new approach in agro tourism industry programs for rural transformation 01-08-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
strategi perniagaam berteraskan perkhidmatan bersepadu 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
developing a framework of workplace incivility in team-based organizations 16-12-201330-06-2016 Penyelidik Bersama
exploring islamic perspective on transformative service for societal well-being 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
pembangunan strategi perkhidmatan bersepadu 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penambahbaikan kaedah pengajaran menggunakan perisian xtech ke arah pemantapan kursus pengurusan operasi dan sains pengurusan 01-07-201331-03-2015 Ketua Projek
integration of lean thinking and service supply chain: enhancing human capital development and service performance 01-10-201231-03-2015 Ketua Projek
penggunaan teknik forum berpanel dalam pengajaran dan pembelajaran sujek teoretikal 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama