Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pemprofilan dan inovasi baharu dialek melayu terengganu berasaskan teknologi 01-09-201930-11-2021 Penyelidik Bersama
pemetaan isoglos dialek di johor menggunakan pendekatan geographical information system (gis) 16-10-201715-01-2020 Penyelidik Bersama
konstruksi model isoglos bersepadu menggunakan ciri-ciri linguistik 02-11-201530-06-2018 Ketua Projek
cabaran kenaikan kos sara hidup dan pemerkasaan isi rumah b40 01-09-201631-08-2017 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan bahasa melayu berasaskan korpus 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: fazal mohamed bin mohamed sultan 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pemetaan dialek bahasa melayu utara: satu kajian ke atas model struktur ayat tanya 01-10-200831-03-2012 Ketua Projek
kajian linguistik bahasa mendriq (kaum negrito) 01-06-200828-02-2012 Ketua Projek
penyerapan elemen linguistik asing dan kesannya pada perkembangan bahasa melayu 01-01-200830-06-2011 Penyelidik Bersama
bahasa dan identiti dunia melayu-banjar: kajian rentas geopolitik 01-06-200828-02-2011 Penyelidik Bersama
penguasaan bahasa melayu di kalangan pelajar sekolah menengah 01-01-200830-06-2010 Penyelidik Bersama
analisis sintaksis ke atas frasa nama bahasa mendriq dan batek di kalangan suku kaum negrito 01-07-200831-12-2008 Ketua Projek
- 15-01-2020 Penyelia