Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
sleep quality and psychological distress among medical students of universiti kebangsaan malaysia 12-08-202111-12-2021 Ketua Projek
attitude related to social media and its relationship with academic performance among the nursing and medical students of universiti kebangsaan malaysia 08-04-202107-12-2021 Ketua Projek
keberkesanan intervensi program mypobes-paf terhadap pencegahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak muda 01-05-201630-04-2019 Ketua Projek
eating behavior and its associations with overweight among nurses on shift duty in universiti kebangsaan malaysia medical centre (ukmmc) 15-03-201814-03-2019 Penyelidik Bersama
learning styles and number of readmission among cardiovascular patients in hospital canselor tuanku muhriz, ukm medical centre 30-03-201729-03-2018 Ketua Projek
kaedah neurosains menggunakan fmri dalam pembinaan modul alat berfikir untuk merangsang aktiviti 01-12-201431-01-2018 Penyelidik Bersama
effectiveness on mypobes-paf program toward prevention of obesity among preschool children in kuala lumpur and selangor 23-07-201722-11-2017 Ketua Projek
pematuhan prosedur clean intermittent self catheterization dan penjagaan pundi kencing dalam kalangan pesakit kecederaan tulang belakang 26-02-201725-10-2017 Ketua Projek
risk factors of fall among hospitalized elderly patient in ukmmc 01-02-201230-11-2012 Penyelidik Bersama
pre school health and psyco education programme: enhancing health behaviours and practice in child care centre 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
nursing practice environment and patient outcomes in university hospitals, malaysia 01-01-201131-08-2011 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k016280 24-07-2021 Penyelia