Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
fiqh al-taaĀyush dalam masyarakat madani 09-10-202308-03-2024 Ketua Projek
impact of carotenoids active ingredient functional groups towards chromaticity stability in pla-carotenoids as potential intelligent packaging indicator 01-09-202131-08-2023 Penyelidik Bersama
indeks pelaksanaan maqasid syariah dalam inovasi daging kultur menurut perspektif islam dan sains 01-09-202131-08-2023 Ketua Projek
astrolab sebagai alat bantu mengajar dalam pemugaran pengajaran dan pembelajaran astrofiqh 01-08-202201-08-2023 Penyelidik Bersama
penentuan hukum udang galah neo (macrobrachium resenbergii) menurut islam dan sains 01-02-202331-07-2023 Ketua Projek
characterisation of carotenoid content, antimicrobial activities and antioxidant properties in ‘ulam’ as alternative food intervention to combat the aftermath of the covid-19 pandemic 01-12-202031-05-2023 Penyelidik Bersama
tabung haji: dari dulu hingga kini, satu manifestasi kejayaan ummah 18-03-202218-03-2023 Penyelidik Bersama
penggunaan parameter altitud matahari -18º bagi penentuan waktu subuh dan implikasinya terhadap sosio ibadah 01-08-202031-01-2023 Penyelidik Bersama
eradicating nuclear terrorism through inculcation of islamic values & applications of nuclear security concept 01-07-202031-12-2022 Penyelidik Bersama
garis panduan pelaksanaan ibadah semasa penularan virus seperti covid-19 menurut perspektif islam dan sains 01-12-202030-11-2022 Ketua Projek
pelan tindakan strategik pemerkasaan daya tahan psikologi pegawai dan kakitangan jawi dalam mengurus bencana, wabak dan kerja berisiko 01-01-202130-06-2022 Penyelidik Bersama
garis panduan pengurusan kewangan, fund raising, pelaburan dan wakaf ngo islam 01-05-202131-05-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan garis panduan pembinaan & pembaikpulihan rumah asnaf dalam negara oleh ngo islam 01-05-202131-05-2022 Penyelidik Bersama
garis panduan pengurusan sumber manusia ngo islam 01-05-202131-05-2022 Penyelidik Bersama
garis panduan hukum syarak bagi aktiviti ngo dalam misi kemanusiaan 01-05-202131-05-2022 Ketua Projek
pembinaan garis panduan penentuan hukum makanan berasaskan plasma darah menurut perspektif sains dan islam 01-09-201931-05-2022 Ketua Projek
pembinaan standard penarafan hotel mesra muslim berdasarkan maqasid syariah 01-09-201931-05-2022 Penyelidik Bersama
kajian keberkesanan aplikasi ‘asnaf databased management: (i-ummah) sebagai peneraju sistem pengagihan bantuan asnaf secara tersusun oleh mapim malaysia. 01-04-202131-03-2022 Penyelidik Bersama
adaptasi astrolab planisfera berasaskan projeksi stereografi kubah samawi tempatan 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
kajian awal penentuan hukum memakan daging kultur (cultured meat) menurut perspekstif islam dan sains 25-08-202125-02-2022 Ketua Projek
plasma darah dalam makanan menurut islam 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
impak pelaksanaan sop dan penjarakan sosial dalam amalan solat berjemaah di masjid 15-01-202114-07-2021 Penyelidik Bersama
penglibatan bukan muslim dalam kepimpinan politik di malaysia 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
buku covid-19 dan islam setebal 262 halaman 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
adaptation of model vaccine development and processing technology for syariah compliance vaccine production 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
penentuan kriteria vaksin patuh syariah berasaskan maqasid syariah 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modul diet halalan toyyiban mengikut perspektif islam dan sains 01-09-201729-02-2020 Ketua Sub Projek
gagasan rahmatan lil alamin dalam membentuk politik lestari menuju wawasan kemakmuran bersama 2030 02-10-201931-01-2020 Penyelidik Bersama
penentuan hukum plasma darah menurut perspektif islam dan sains 01-10-201801-10-2019 Ketua Projek
penghasilan filem pendek dakwah berdasarkan modul "da`eiscript2screen" bengkel penulisan skrip patuh syariah 01-06-201731-08-2018 Penyelidik Bersama
impak program ihya’ ramadan 02 di pusat fiqh kontemporari & pematuhan syariah, fakulti pengajian islam ukm dalam mengukuhkan hubungan antara pemimpin dan mahasiswa 22-05-201822-06-2018 Ketua Projek
pembangunan rangka kerja fiqh alam sekitar 10-08-201509-02-2018 Penyelidik Bersama
impak program ihya’ ramadan di masjid ukm dalam mengukuhkan hubungan antara pemimpin, mahasiswa dan masyarakat setempat 27-05-201730-11-2017 Ketua Projek
keberkesanan dan kelestarian intervensi gaya hidup sihat untuk penghuni felda dewasa yang mengalami pra-diabetes : menggunakan pendekatan model sosial ekologi dan holistik 30-10-201429-10-2017 Penyelidik Bersama
pembinaan modul psikologi islam pencegahan dan perawatan histeria remaja (hysipi) 16-02-201531-05-2017 Penyelidik Bersama
transformasi tingkah laku melayu islam ke arah kelestarian alam sekitar berasaskan nilai islam 01-11-201430-04-2017 Penyelidik Bersama
kaedah penetapan hukum menurut imam al-haramayn al-juwayniyy dalam penentuan hukum produk-produk gmf (genetically modified food) 01-04-201531-03-2017 Penyelidik Bersama
investigating the impact of the sequence of fruit consumption on satiety, food intake and bowel habits 01-01-201531-12-2016 Penyelidik Bersama
classification of the disorder of sex development (dsd) according to islamic and medical perspectives 06-05-201605-11-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan modul hukum produk bioteknologi moden bagi hub halal jakim menurut kerangka maqasid shariyyah 16-12-201315-06-2016 Ketua Projek
kajian penerokaan bagi penubuhan jawatankuasa pengawasan syariah di hospital 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
penerokaan ufuk baharu kajian perundangan islam dan muamalat 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
pembinaan model perlindungan pengguna produk halal di malaysia 01-01-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
histeria: punca dan kaedah menangani menurut perspektif psikologi islam 01-11-200930-09-2012 Penyelidik Bersama
penentuan hukum bioteknologi pemakanan 01-11-200930-04-2012 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k016288 26-07-2021 Penyelia