Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
‘fun learning’ dalam matematik melalui pengajaran dan pembelajaran bertema (p&pt) 01-11-201931-01-2022 Penyelidik Bersama
teaching and learning of mathematics through problem-posing 01-05-201931-07-2021 Ketua Projek
program pemantauan suar matahari menggunakan ukm-sidπ 01-11-201731-07-2020 Penyelidik Bersama
stem mentoring program 01-09-201731-03-2020 Penyelidik Bersama
a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics 15-08-201714-02-2020 Ketua Projek
program profesional excelence (pro-x) akademik dan kerjaya murid smk kg dangar, pasir mas, kelantan 25-04-201831-12-2019 Penyelidik Bersama
pertandingan “smart control helicopter” 01-11-201731-10-2019 Penyelidik Bersama
pemerkasaan minat pelajar dalam sains dan matematik melalui inovasi modul berrekreasi 10-11-201409-11-2016 Penyelidik Bersama
evaluation of the implementation and impact of the ib middle years program in malaysian national secondary schools 01-04-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
memamcu pembelajaran stem yang efektif dalam kalangan pelajar rendah dan menengah di malaysia 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pemantapan modul pembelajaran rekreasi 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kerangka e-pembelajaran adaptif berasaskan demografik pelajar sekolah rendah di malaysia 10-12-201409-08-2016 Penyelidik Bersama
the integration of problem posing in teaching and learning of mathematics 01-12-201331-05-2016 Ketua Projek
pelaksanaan lesson study (jugyokenkyuu): perbandingan antara malaysia dan jepun 01-02-201531-01-2016 Penyelidik Bersama
pembangunan instrumen penyelesaian masalah prosidural dan konseptual bagi guru pelatih di institusi pengajian tinggi malaysia 01-11-201331-12-2015 Penyelidik Bersama
meningkatkan pencapaian dan memperkasakan pendekatan multidisiplin dalam penyelidikan pendidikan stem 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penjanaan minda kreatif melalui pembelajaran matematik rekreasi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
implementation of lesson study (jugyokenkyuu); comparison between malaysia and japan 06-03-201405-03-2015 Penyelidik Bersama
- 15-05-2019 Penyelia