Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penilaian kitar hayat: rawatan air sisa daripada penternakan ikan keli di sungai melaka menggunakan azolla sp. 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
pengetahuan dan amalan kebersihan tangan dan tahap pencemaran mikrobiologi dalam kalangan pengendali makanan di industri pemprosesan sate yang terpilih 11-07-201910-07-2020 Ketua Projek
program kampung angkat terhadap pengurusan sisa dalam kalangan penduduk di tumpat dan kuala krai: suatu kajian kualitatif 01-01-201730-06-2018 Penyelidik Bersama
characterization of biofilm development and factors affecting biofilm resistance in malaysian beef processing environments 01-12-201430-11-2017 Ketua Projek
prevalence and characterization of pathogenic microbial contamination of beef in malaysia 01-08-201431-01-2017 Ketua Projek
pemerkasaan penyelidikan berkaitan produk daripada tumbuhan dan mikroorganisma sebagai dadah baru 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
insentif penyelidikan: siti shahara binti zulfakar 01-06-201431-05-2016 Ketua Projek
kajian tahap kebersihan diri pengendali makanan di kafeteria kolej kediaman ukm 25-05-201424-02-2015 Ketua Projek
peningkatan prestasi kumpulan penyelidikan keselamatan makanan dan kualiti 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama