Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
health impact assessment of electric vehicles growth to the population in malaysia 01-12-202030-06-2021 Penyelidik Bersama
menentukan prevalens hipertensi dan faktor risiko yang menyumbang kepada hipertensi malaysia 25-07-201924-08-2020 Ketua Projek
transboundary forest fires (haze) and their associated burden of disease and toxicity in malaysia 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
penilaian kitar hayat: rawatan air sisa daripada penternakan ikan keli di sungai melaka menggunakan azolla sp. 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
program kampung angkat terhadap pengurusan sisa dalam kalangan penduduk di tumpat dan kuala krai: suatu kajian kualitatif 01-01-201730-06-2018 Penyelidik Bersama
characterization, source apportionment and health risk assessment of fine particulate matter and indoor dust in school environment 02-11-201501-05-2018 Penyelidik Bersama
health risk assessment of toxic metals exposure to street dust 01-05-201630-04-2018 Ketua Projek
observations of biogenic vocs and tropospheric ozone and their implications for human health 01-10-201530-04-2018 Penyelidik Bersama
application of e-learning on prevention of pets origin zoonotic diseases among one health future leaders in selangor, malaysia 01-10-201630-09-2017 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kerangka konsep pengurusan sisa di pasir mas dan tumpat kelantan 01-04-201530-04-2016 Penyelidik Bersama