Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
fahaman dan aktiviti ekstremisme pegawai-pegawai perkhidmatan awam di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia 16-10-201715-01-2020 Penyelidik Bersama
impak industri perlancongan terhadap kelestarian tradisi islam di langkawi 01-05-201630-04-2019 Ketua Projek
pembinaan modul sains tawhidik ke arah transformasi sistem pendidikan dan peradaban islam 01-05-201630-04-2019 Ketua Projek
penggunaan hadis-hadis haraki dalam gerakan dakwah di malaysia 01-05-201631-10-2017 Penyelidik Bersama
pemerkasaan penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam yang berimpak tinggi 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan modul braille hadith 40 imam nawawi ke arah memartabatkan program pendidikan khas di malaysia 01-07-201430-06-2016 Ketua Projek