Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
cabaran pemasaran produk keluaran keusahawanan sosial remaja b40 08-02-202107-08-2022 Penyelidik Bersama
projek advokasi keselamatan jenayah untuk rakyat malaysia 01-10-202130-06-2022 Penyelidik Bersama
meneroka pendekatan neurosains setminda perkembangan ke arah pengajaran dan pembelajaran berkesan dengan menggunakan kaedah "video games" 01-08-202030-04-2022 Penyelidik Bersama
public perception of palm oil in malaysia 22-01-201921-04-2022 Penyelidik Bersama
pengurusan sumber manusia cabaran pekerjaan di masa hadapan 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
empowering youth with physical disabilities through online business 01-12-201831-05-2021 Penyelidik Bersama
keletihan pandemik dalam kalangan masyarakat di malaysia: input ke arah pencegahan penularan covid-19 01-11-202030-04-2021 Penyelidik Bersama
projek buku gejala sosial remaja 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
projek buku `delinkuensi remaja: isu, intervensi & koreksional` 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor pembuatan malaysia 16-10-201715-07-2020 Ketua Projek
pembangunan dan pemerkasaan sahsiah, set-minda dan daya saing pelajarfssk ukm 01-08-201831-01-2020 Penyelidik Bersama
kekangan penerbitan akademik ukm 16-04-201815-04-2019 Penyelidik Bersama
mereka bentuk mooc kursus menyantuni remaja berisiko 01-09-201728-02-2019 Penyelidik Bersama
modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr 01-05-201731-01-2019 Penyelidik Bersama
kajian impak nbos3 aadk melalui terapi kerja 15-09-201716-05-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan usahawan dalam kalangan komuniti pprt 01-05-201730-04-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan modul latihan psikologi motivasi sukarelawan berkesan 02-01-201731-03-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pengurusan diri: kemahiran komunikasi, kemahiran sosial dan pengurusan emosi dalam kalangan remaja berisiko 01-10-201531-03-2018 Penyelidik Bersama
penilaian keberkesanan program sheilds menggunakan pendekatan pre-post dan follow-up selepas 3 bulan mengikuti program 01-06-201728-02-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan teknologi fitoremediasi dalam merawat air sisa industri ke arah kelestarian industri dan komuniti setempat 01-01-201631-12-2017 Penyelidik Bersama
kajian terhadap kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat malaysia 01-10-201630-09-2017 Penyelidik Bersama
pembangunan sistem wise-training untuk menilai impak latihan menggunakan pelbagai sumber data 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k016726 24-07-2021 Penyelia