Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
intervensi psikososial kepada mangsa bencana jabatan kebajikan masyarakat (jkm) berdasarkan praktis kerja sosial 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
penilaian model situasi berisiko tinggi relaps terhadap kelompok b40 banduan dadah 01-01-201930-09-2021 Ketua Projek
keletihan pandemik dalam kalangan masyarakat di malaysia: input ke arah pencegahan penularan covid-19 01-11-202030-04-2021 Penyelidik Bersama
penilaian keberkesanan inisiatif bersepadu menangani masalah penagihan dadah, substan dan pelencongan sosial dalam kalangan pelaksana, okp dan belia/remaja serta komuniti 15-11-201928-02-2021 Penyelidik Bersama
jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
an investigation of personal and environmental factors in sexual bullying and behaviours in secure settings 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
kesihatan mental, sokongan dan tingkah laku sosial dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp) krisis covit-19 01-04-202030-09-2020 Penyelidik Bersama
ukm menjuarai program 3ps (passion, pathway & publication): pengukuhan jiwa penyelidik dalam kalangan ahli akademik ukm 15-11-201814-08-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan modul intervensi zuriatcare untuk ibu hamil luar nikah 01-08-201831-07-2020 Penyelidik Bersama
pengaruh penerimaan keluarga, kesediaan terlibat dan akses logistik program ke atas penglibatan keluarga b40 dalam program pendidikan pencegahan dadah berasaskan komuniti 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
kekangan penerbitan akademik ukm 16-04-201815-04-2019 Penyelidik Bersama
mereka bentuk mooc kursus menyantuni remaja berisiko 01-09-201728-02-2019 Penyelidik Bersama
pemantapan akidah bagi mengatasi masalah "mat rempit" dalam kalangan remaja berisiko di kuala lumpur 01-12-201630-06-2018 Penyelidik Bersama
protokol saringan dan penilaian untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemulihan ccrc 01-06-201730-05-2018 Penyelidik Bersama
kajian terhadap kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat malaysia 01-10-201630-09-2017 Ketua Projek
aplikasi khidmat pembelajaran [service-learning] dalam subjek profesion menolong ke atas komuniti remaja berisiko 01-09-201631-08-2017 Penyelidik Bersama
kecenderungan relaps dan kejayaan mengekalkan kepulihan dalam kalangan penghuni yang tamat mengikuti rawatan dan pemulihan di cure and care rehabilitation centre (ccrc) 01-06-201631-05-2017 Ketua Projek
youth in the marginalised communities: towards regenerating youth development 01-01-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
peranan sebagai penguatkuasa undang-undang dan kesannya ke atas penglibatan anggota polis dalam pertukaran jarum suntikan dan picagari (nsep) di malaysia 16-05-201316-05-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan model pengurangan kemudaratan bagi kanak-kanak berisiko tingkah laku akibat ketidakfungsian keluarga 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
pembentukan modul pencegahan kanak-kanak/remaja lari daripada rumah 01-04-201331-12-2015 Penyelidik Bersama
perbandingan tahap pengekalan kepulihan antara bekas klien tamat menjalani program penyingkatan ccrc dalam tempoh 6-11 bulan dan pembebasan antara 12-24 02-10-201430-11-2015 Ketua Projek
meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti 20-05-201319-11-2015 Ketua Projek
developing a standard measurement for researching social capital among adolecents` social networks 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
pemerkasaan strategi intervensi dan pencegahan dadah berasaskan tanggungjawab sosial komuniti bagi menyokong matlamat dasar dadah negara 01-10-201430-07-2015 Penyelidik Bersama
pemerkasaan psikologi dan pembangunan bersepadu dalam kalangan orang asli tasik temenggor 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kesetaraan dalam pendidikan : pemerkasaan masyarakat orang asli di tasik banding, perak 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
plagiarisme sebagai jaminan kualiti di fssk,ukm: merapatkan jurang antara sistem, kandungan dan perlaksanaan 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
kajian intervensi kem perkasa 01-01-201131-12-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :fauziah binti ibrahim 01-03-201328-02-2014 Penyelia
membentuk inventori penjagaan keluarga generasi "sandwich" 06-06-201104-12-2013 Penyelidik Bersama
pembentukan indeks pembangunan kesejahteraan insan untuk bandual parol malaysia 06-06-201105-09-2013 Ketua Projek
meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukan strategi intervensi dan perlindungan 16-05-201113-05-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan 25 aset remaja 01-10-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
pembangunan kemahasiswaan pelajar melalui kesukarelawanan 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
remaja dan penyalahgunaan dadah: input untuk memperkasakan jatidiri remaja malaysia bebas dadah 01-06-201031-03-2012 Ketua Projek
penglibatan wanita dalam masalah sosial: ke arah pemantapan sahsiah dan ketahanan diri wanita 01-03-201129-02-2012 Ketua Projek
profil penagih berjaya bebas dadah dan pelatih serta pembentukan model pemulihan penagihan dadah 01-08-200928-02-2011 Penyelidik Bersama