Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
self-employment and economic empowerment program through social entrepreneurship for youth with autism 01-12-201831-05-2021 Penyelidik Bersama
keberkesanan perkongsian ilmu, praktis dan pengalaman sebagai penentu orientasi keusahawanan: pelajar dan usahawan persekitaran ukm 01-09-201931-08-2020 Ketua Projek
pembangunan prototaip penuai tenaga mikro menggunakan frekuensi radio bagi alat kawalan jauh peralatan di ukm 15-11-201814-11-2019 Penyelidik Bersama
an analysis of self-determined learning methods, student preparation, and motivation among ukm undergraduate students :entrepreneurship course effectiveness 15-11-201714-05-2019 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang 19-12-201618-03-2018 Penyelidik Bersama
framework of entrepreneurial success when doing business is a calling/fardhu 01-12-201430-11-2017 Ketua Projek
developing a framework of employee creativity through different forms of employee participation and engagement in creative process 01-12-201431-05-2017 Penyelidik Bersama
entrepreneurial orientation and strategic behaviors: new approach in agro tourism industry programs for rural transformation 01-08-201431-01-2017 Ketua Projek
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penambahbaikan kaedah pengajaran menggunakan perisian xtech ke arah pemantapan kursus pengurusan operasi dan sains pengurusan 01-07-201331-03-2015 Penyelidik Bersama
integration of lean thinking and service supply chain: enhancing human capital development and service performance 01-10-201231-03-2015 Penyelidik Bersama
penggunaan teknik forum berpanel dalam pengajaran dan pembelajaran sujek teoretikal 01-07-201331-12-2014 Ketua Projek
- 21-10-2019 Penyelia