Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
- 07-08-201907-02-2022 Ketua Projek
mathematical modelling of fluid flow and heat transfer in a dusty nanofluid 15-11-201814-05-2021 Ketua Projek
modelling of convective boundary layer flows in various non-newtonian fluids 16-10-201715-10-2020 Penyelidik Bersama
numerical solutions of fluid flow and heat transfer: a stability analysis 01-01-201631-12-2018 Ketua Projek
investigating the mixed convection flow and heat transfer in newtonian and non-newtonian fluids: a stability analysis 02-11-201501-11-2018 Ketua Projek
modelling of convective boundry layer flows over various surfaces in nanofluids 01-01-201530-06-2017 Penyelidik Bersama
sigmoid univalent operators and computational modeling on nanofluid 01-11-201331-10-2016 Penyelidik Bersama
pemodelan penyiasatan perbelanjaan kesihatan isi rumah malaysia 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
modelling and optimising engineering problem through mathematical analysis 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
penyelesaian masalah nilai sempadan dalam bendalir 15-06-201530-09-2016 Ketua Projek
insentif penyelidikan: anuar bin mohd ishak 01-06-201431-05-2016 Ketua Projek
modeling of three-dimensional flow and heat transfer over stretching/shrinking surface in viscous fluid and nanofluid. 01-11-201331-10-2015 Penyelidik Bersama
heat transfer enhancement in nanofluids 15-06-201214-06-2015 Ketua Projek
modelling and optimising engineering problems through mathematical analysis 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penyelesaian kerangka bagi masalah nilai sempadan 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): anuar bin mohd ishak 01-01-201431-03-2015 Penyelia
mathematical modelling of flow and heat transfer in nanofluids 04-04-201202-10-2014 Ketua Projek
mathematical modelling of magnetohydropynamic (mhd) boundary layer flow and heat transfer in viscous, microplar and upper convected maxwell fluids 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
matematik komputeran 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemantauan dan pemantapan dalam pembangunan pelajar serta pengajaran dan pembelajaran 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
modelling and optimising engineering based problems by mathematical analysis 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: anuar bin mohd ishak 01-03-201328-02-2014 Penyelia
modelling of convective flows over cylinders and spheres in nanofluids 06-06-201105-12-2013 Penyelidik Bersama
flow and heat transfer over a stretching/shrinking surface in non-newtonian fluids 08-08-201108-08-2013 Ketua Projek
boundary layer flow and heat transfer in nanofluids 01-06-201030-06-2013 Ketua Projek
model pengagihan leksikografi pelbagai matlamat bagi pengambilan pelajar di pusat pengajian 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
modeling of boundary layer flows and heat transfer in thermally stratified fluids and porous medium 01-10-200730-06-2012 Penyelidik Bersama
mathematical modelling of mixed convection flow in a non-newtonian fluid 01-11-200931-10-2011 Ketua Projek
the effects of magnetohydrodynamic (mhd) on boundary layer flow and heat tranfer over a stretching sheet 01-10-200930-09-2011 Ketua Projek
development of public key encryption schemes based on multiple hard number - thereotic problems 01-08-200931-07-2011 Penyelidik Bersama
dual solutions for combined forced and free convection flows in viscous and micropolar fluids 01-07-200730-06-2009 Penyelidik Bersama
boundary layer flow and heat transfer due to a streching or moving plate in viscous fluids, micropolar fluids or porous media 07-09-200631-12-2008 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia
ganjaran penerbitan: anuar bin mohd ishak 01-05-2016 Ketua Projek