Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pengolahan silibus kursus py1142 menggunakan al-istima` wa al-fahm menggunakan perisian `lecture maker` 01-06-201201-06-2014 Ketua Projek
teknik membaca sq3r dan penerapannya dalam pengajaran kemahiran membaca bahasa arab 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan kemahiran membaca kosa kata nama selepas al-jar dan zarf dalam teks arab melalui bacaan al-quran 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
pertuturan pelajar dalam bahasa arab: dari 'mampu' ke 'spontan' 01-04-201130-09-2012 Penyelidik Bersama
bagaimana menggalakkan para pelajar membaca bahan-bahan dalam bahasa arab dengan lebih kerap dan efektif 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
bagaimana kami menjana kecenderungan pelajar untuk bertutur dalam bahasa arab sesama mereka 01-06-201031-05-2011 Penyelidik Bersama