Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembingkaian berita projek bandar malaysia oleh akhbar dalam talian berbahasa melayu 15-01-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
permodelan semula tahap kepuasan dan penggunaan berterusan sistem e-kerajaan 15-12-202014-12-2022 Penyelidik Bersama
applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia 01-08-202024-11-2020 Ketua Projek
komunikasi kekeluargaan belia muslim dalam konteks revolusi industri ke-4 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
tajuk penyelidikan yang dicadangkan: peningkatan ekonomi homestay tradisi asean melalui pembangunan keusahawanan 01-02-201831-07-2020 Penyelidik Bersama
impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program 01-01-201831-12-2019 Penyelidik Bersama
kajian pasca penilaian 25 aset 01-01-201131-12-2019 Penyelidik Bersama
amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
kajian kemahiran komunikasi berkesan dan komunikasi merentas budaya dalam kalangan sukarelawan sukan sea ke-17 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
developing shared service-learning to support graduate transformation and sme development 01-10-201330-06-2017 Penyelidik Bersama
model interaktif media baru: reaksi belia terhadap dasar transformasi kerajaan 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
communication and social change of at-risk youth 01-01-201131-12-2015 Ketua Projek
pemerkasaan psikologi dan pembangunan bersepadu dalam kalangan orang asli tasik temenggor 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
kajian impak terhadap kawalan dan penapisan filem 14-04-201419-03-2015 Ketua Projek
meneroka pendekatan memperkasa aset sosial (empowering social asset) dan intervensi berfokuskan risiko (risk focus intervention) dalam menangani remaja berisiko 01-06-201228-02-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: wan amizah binti wan mahmud 01-03-201328-02-2014 Penyelia
pengukuhan 25 aset remaja 01-10-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
academic writing skills and graduate students: coping with writing challenges 01-04-201130-09-2012 Penyelidik Bersama
pengujian teori buat putusan bagi penambahbaikan dasar penapisan filem dan televisyen malaysia 20-08-201019-08-2012 Ketua Projek
pembudayaan dan pemediaan remaja: isu seksualiti dalam arus globalisasi 26-01-201226-07-2012 Penyelidik Bersama
kebergantungan media dan aktiviti online remaja di lembah klang 26-01-201226-07-2012 Penyelidik Bersama
persepsi remaja terhadap kawalan dan penapisan filem dan internet 01-02-201131-01-2012 Ketua Projek
kajian tindakan kesukaan pelajar memahami artikel berbahasa inggeris di kalangan pelajar ukm 01-06-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
pengujian teori difusi inovasi terhadap penerimaan facebook dalam kalangan remaja di lembah klang 15-03-201014-03-2011 Penyelidik Bersama
lagi teknik selingan bagi menghilangkan kebosanan dan rasa mengantuk para pelajar semasa kuliah 16-06-201015-12-2010 Ketua Projek
penyeliaan pelajar kelas metodologi penyelidikan: keengganan pelajar untuk bertemu pensyarah 01-08-200930-11-2010 Penyelidik Bersama
kepentingan komunikasi tanpa lisan dalam pengajaran universiti 01-07-200930-09-2010 Penyelidik Bersama
teknik selingan bagi menghilangkan kebosanan dan rasa mengantuk para pelajar semasa kuliah 01-07-200931-01-2010 Ketua Projek
- 21-10-2019 Penyelia