Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
peningkatan pendapatan pekebun kecil melalui perniagaan; generasi kedua dan produk hiliran mpob 20-07-202019-07-2022 Penyelidik Bersama
rekabentuk dan pebangunan dam sawit junior untuk pendidikan kelapa sawit 01-11-202001-04-2022 Penyelidik Bersama
success factors of social enteprenuers: case studies of malaysian social enterprise 15-12-202031-12-2021 Ketua Projek
public perception of palm oil in malaysia 22-01-201921-10-2021 Penyelidik Bersama
revisiting oil palm supply chain network transportation cost and carbon dioxide emission using gravity location model 01-04-201930-06-2021 Penyelidik Bersama
fasilitasi pergerakan penduduk asean melalui single asean visa dan impaknya kepada pembangunan ekonomi 01-12-201831-05-2021 Ketua Projek
hype or opportunities on halal logistic : the case of manufacturers 15-08-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
keseragaman zon waktu di kalangan negara anggota asean dan kesannya terhadap ekonomi malaysia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
social business and value chain 02-10-201730-09-2020 Ketua Projek
implement business model 02-10-201730-06-2020 Penyelidik Bersama
kajian tindakan pengukuhan pendidikan kursus eppk3313 keusahawanan komuniti, fep ukm menerusi projek keusahawanan sosial mikro. 01-06-201931-12-2019 Penyelidik Bersama
implement business model 02-10-201702-10-2019 Penyelidik Bersama
operations excellence in value chain: assessment of critical factors and development of an integrated framework for service industries. 01-08-201631-07-2019 Penyelidik Bersama
amalan pelaburan di kalangan masyarakat kelas b40: kajian terhadap anggota tentera lain-lain pangkat 18-01-201717-01-2019 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
pembangunan kit simulasi perniagaan untuk usahawan muda 01-06-201730-12-2018 Penyelidik Bersama
establishing a governance structure of an islamic social finance crowdfunding 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
kajian ke atas implementasi standard malaysia sustainable palm oil (mspo) menerusi inisiatif terbaik supply chain reference model (scor) dalam rantaian bekalan industri sawit malaysia 01-10-201529-06-2018 Ketua Projek
network structural positions effects on trust emergence in quasi-decentralize supply network 01-06-201531-05-2018 Ketua Projek
pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang 19-12-201618-03-2018 Penyelidik Bersama
kajian pencapaian produk, perkhidmatan dan analisis pengurusan operasi semasa yayasan bina upaya darul ridzuan (ybudr) 23-06-201631-08-2017 Ketua Projek
analysing income and business potentials among the smallholders communities 01-09-201431-08-2017 Penyelidik Bersama
kajian impak perancangan mitigasi keatas perpindahan penduduk 11-08-201510-08-2017 Ketua Projek
kajian impak amplikasi permintaan dalam rantaian ke atas paradox harga barang dan kos bahan melalui amplikasi simulasi non-linear dynamic 11-05-201510-11-2016 Ketua Projek
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
1malaysia endless possibilities food park (1mepfp) 01-12-201331-05-2016 Penyelidik Bersama
intelligent quality assurance modelling for halal food integrity (i-haqam) 20-05-201318-11-2015 Penyelidik Bersama
kajian pembangunan “business simulation” untuk pengajaran kursus keusahawanan dan pengurusan strategik di fakulti ekonomi dan pengurusan ukm 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia