Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
modul sokongan psikopendidikan warga barisan hadapan (frontliners): strategi proaktif pengurusan krisis 01-10-202030-09-2022 Ketua Projek
keperluan dan keberkesanan program dalam kalangan asnaf penerima zakat majlis agama islam negeri sembilan (mains) 01-09-202131-08-2022 Ketua Projek
pembangunan profil kerjaya pelajar ijazah pertama universiti kebangsaan malaysia. 01-10-201931-08-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan indeks kesediaan kerjaya pelajar universiti awam 01-09-201931-08-2022 Penyelidik Bersama
modul pemupukan dan pengukuhan minat kerjaya stem dalam kalangan pelajar sekolah menengah 15-11-201914-08-2022 Ketua Projek
model perkhidmatan kaunseling pasca covid-19 dan kesediaan kaunselor institusi pengajian tinggi di malaysia. 01-10-202030-06-2022 Penyelidik Bersama
kepelbagaian dalam pendidikan 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
pendidikan teras untuk kesejahteraan komuniti 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
between vision and action: the challenges and issues in the implementation of the district transformation programme policy in malaysia 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
adaptasi instrument parent-child relationship inventory dalam budaya ibu bapa di malaysia 01-05-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
motivasi pemilihan pendidikan kerjaya berasaskan kemahiran dalam kalangan pelajar sekolah menengah 01-05-201931-01-2021 Ketua Projek
program bimbingan dan kaunseling untuk pembangunan kerjaya stem dalam kalangan pelajar sekolah. 01-10-201731-12-2020 Ketua Projek
menyediakan modul minda cemerlang pelajar ukm 15-11-201814-11-2020 Penyelidik Bersama
kesediaan kerjaya dan pengaruh ibu bapa terhadap perkembangan kerjaya pelajar ijazah pertama di universiti awam 15-08-201814-11-2020 Penyelidik Bersama
kecekapan kaunseling pelbagai budaya dalam kalangan kaunselor pelatih di institusi pengajian tinggi awam di malaysia 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
adaptasi silang budaya dalam kalangan pelajar malaysia yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
pemerkasaan jaringan penyelidikan sinergi pusat kepelbagaian pendidikan dengan agensi luar 01-10-201830-06-2020 Penyelidik Bersama
impak penyampaian zakat dalam kalangan asnaf baitulmal mains 15-10-201815-04-2020 Ketua Projek
stem mentoring program 01-09-201731-03-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modul pendidikan untuk pendayaupayaan masyarakat orang asli melalui ekosistem pembelajaran holistik ke arah transformasi nasional 2050 (tn50) 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
modul belia b40 transdisiplin transformasi nasional 2050 (tn50) bagi pembentukan pemikir masa depan global berteraskan inovasi 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
program profesional excelence (pro-x) akademik dan kerjaya murid smk kg dangar, pasir mas, kelantan 25-04-201831-12-2019 Penyelidik Bersama
isu-isu psikologi dan kesannya terhadap kesejahteraan diri pelajar pintar dan berbakat 01-10-201530-03-2019 Ketua Projek
pembangunan modul pendekatan terapi sandtray dalam terhadap resilien, efikasi kendiri dan spiritualiti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja penagihan dadah di awal kepulihan di cure and care aadk 01-05-201829-01-2019 Penyelidik Bersama
modul komprehensif pencegahan buli dan gangsterism pelajar sekolah menengah 02-11-201502-05-2018 Penyelidik Bersama
khidmat sokongan bimbingan dan kaunseling untuk pelajar pintar dan berbakat dalam sistem pendidikan arus perdana 01-06-201530-11-2017 Ketua Projek
kompetensi guru kaunseling dalam perlaksanaan perkhidamatan kaunseling keluarga di persekitaran sekolah 01-08-201431-07-2017 Penyelidik Bersama
kepintaran emosi dan kualiti kepimpinan dalam kalangan pentadbiran dan kakitangan pusat permatapintar negara 01-03-201030-09-2011 Penyelidik Bersama
ciri pelajar pintar cerdas di malaysia: satu kajian tinjauan 01-03-201028-02-2011 Penyelidik Bersama
penjejakan keperluan sistem sokongan psikologikal dan kaunseling dalam kalangan pelajar pintar cerdas 01-03-201028-02-2011 Ketua Projek
- 21-10-2019 Penyelia