Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
integrasi kajian bio-fizikal dan sosial sebagai pemangkin aktiviti ekopelancongan di koridor raub-bukit fraser, pahang 16-02-201615-02-2019 Penyelidik Bersama
potensi penanaman dan hasilan mulberi menggunakan sistem fertigasi di pusat penyelidikan bukit fraser, pahang 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
impak pembangunan koridor raub-bukit fraser ke atas persekitaran fizikal, biologi dan sosial 15-11-201414-11-2016 Penyelidik Bersama
kajian diversiiti, ekologi flora dan fauna bagi pembangunan dan potensi industri ekopelancongan lestari di koridor raub-bukit fraser, pahang 15-09-201315-03-2016 Penyelidik Bersama