Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penyelidikan dan pembangunan produk berteknologi hijau berasaskan mikrob-hibrid dalam menanggani permasalahan pengurusan sisa makanan pepejal di malaysia 28-04-201731-05-2019 Penyelidik Bersama
tailoring glomerella cingulata cutinase for enhanced functionality 01-06-201230-11-2015 Penyelidik Bersama
- 13-05-2020 Penyelia