Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penggunaan spesies tumbuhan tempatan dalam teknik pembenihan hidro bagi kawalan hakisan cerun 01-01-201730-06-2019 Penyelidik Bersama
integrasi kajian bio-fizikal dan sosial sebagai pemangkin aktiviti ekopelancongan di koridor raub-bukit fraser, pahang 16-02-201615-02-2019 Penyelidik Bersama
potensi penanaman dan hasilan mulberi menggunakan sistem fertigasi di pusat penyelidikan bukit fraser, pahang 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama