Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kaedah penjejakan aktif masalah kesihatan mental berdasarkan kandungan dan fitur di rangkaian sosial atas talian. 01-12-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan aplikasi pembelajaran bahasa jepun (japanese language learning application development) 01-09-202131-08-2022 Ketua Projek
aplikasi mudah alih dan augmentasi realiti bahasa melayu untuk penutur pertama dan penutur asing 01-08-202030-04-2022 Penyelidik Bersama
mobile augmented reality storybook in hygiene topic for children 01-12-202131-03-2022 Penyelidik Bersama
projek penyelidikan korean wave (hallyu) dan islam di negara-negara asia tenggara: satu cadangan koeksistensi dan kerjasama untuk masa depan - satu kajian penyelidikan untuk meraikan ulang tahun ke-60 hubungan korea-malaysia 01-06-202030-05-2021 Penyelidik Bersama
the phenomenon of fansubbing among university students 10-04-201731-03-2019 Penyelidik Bersama
pendidikan stem di jepun dan malaysia: analisis komparatif penggemblengan bahasa dalam soalan penilaian menengah tinggi (subjek sains dan matematik) 10-11-201409-11-2017 Ketua Projek
japanese orthography e-learning materials (joe-lm):kana 01-12-201330-04-2015 Ketua Projek
designing new syllabus: german for beginners (skva2813) 01-07-201331-03-2015 Penyelidik Bersama
non-predefined video task: confidence booster in language training 01-07-201328-02-2015 Penyelidik Bersama
merekabentuk modul mekanisme penggunaan web 2.0 dalam pembelajaran bahasa 01-07-201331-10-2014 Ketua Projek
mempertingkatkan kemahiran berkomunikasi di kalangan pelajar bahasa perancis tahap empat menerusi aktiviti penghasilan klip video pendek 01-06-201230-06-2014 Penyelidik Bersama
penerapan unsur budaya dalam pengajaran dan pembelajaran kursus bahasa jepun 01-06-201201-12-2013 Penyelidik Bersama
designing hiragana & katakana textbook: japanese language learning materials for the japanese language course in ppbl, fssk 01-04-201131-03-2012 Ketua Projek