Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
evolution and structural styles of collisional belt in peninsular malaysia. 01-10-201931-03-2023 Ketua Projek
pencirian dan evolusi kestabilan tanah terserak kering 01-08-202031-01-2023 Penyelidik Bersama
geologi ir 4.0: pengajaran dan pembelajaran secara digital dan maya 01-05-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
kajian kebolehmajuan sumber air panas di kawasan templer park, selayang, selangor 01-08-202131-07-2022 Penyelidik Bersama
penilaian rezab air tanah negara 01-07-201731-12-2021 Penyelidik Bersama
aplikasi pintar ‘geohydro apps’ sebagai platform garis panduan dan pembangunan telaga tiub di malaysia 01-08-202031-07-2021 Penyelidik Bersama
pencirian geologi kejuruteraan dan subpermukaan kawasan bekas lombong di kawasan lembah kinta, perak 01-07-202030-06-2021 Penyelidik Bersama
geothermal prospects of malaysia hot springs 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
biostratigrafi dan taksonomi fosil radiolaria dari beberapa kawasan terpilih di semenanjung malaysia: implikasi terhadap perkembangan tektonik semenanjung malaysia 15-12-201714-12-2020 Ketua Projek
kajian tindakan: pembangunan kajian kes dan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran program sarjana muda ekonomi, fep: satu kajian tindakan awal 01-04-201130-06-2013 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k018849 24-07-2021 Penyelia