Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
aplikasi latihan industri (ali) 15-10-202014-04-2023 Penyelidik Bersama
tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi sederhana, kecil dan mikro di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19 01-10-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
program pembangunan kampung stay untuk memperkasa sosioekonomi orang asli temuan, kg. kachau luar, sg. lalang, semenyih, selangor 01-10-201730-09-2022 Penyelidik Bersama
impact sourcing of accounting services for the preparation of malaysia business reporting system 03-12-201802-12-2021 Penyelidik Bersama
keberkesanan ujian atas talian: analisis perbandingan kos-manfaat 15-10-202014-10-2021 Penyelidik Bersama
peningkatan pendapatan penternak patin melalui kawalan kos makanan ikan 01-06-201931-07-2021 Ketua Projek
enhancing mindfulness in information technology and work-life balance: the perspectives from global business services industry 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
investigation into socio-psychological and financial burdens of sandwich generation through data analytics 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
sosio-economic profiling of b40 community at kedah 10-09-201931-01-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan pusat pendidikan dan latihan keusahawanan di kg orang asli kachau luar, semenyih, selangor 01-10-201931-12-2019 Penyelidik Bersama
pemerkasaan holistik komuniti b40 kampung seberang takir melalui pendekatan multidisiplin 01-01-201831-12-2019 Ketua Sub Projek
kajian keberkesanan menyeluruh projek 360 kg angkat ukm (kg. pulau manis, pekan pahang) 01-10-201630-06-2019 Ketua Sub Projek
development of global business services (gbs) course module 2.0 05-06-201831-03-2019 Penyelidik Bersama
building talent for finance and accounting shared services industry: case studies of shared services centre in south east asia 01-01-201601-01-2019 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
model keterlibatan pelbagai pihak perniagaan sosial keraftangan komuniti orang asli temiar pos gob kelantan 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
kawalan dan pengurusan kewangan untuk projek penternak ikan patin di pulau manis 01-06-201729-06-2018 Penyelidik Bersama
pemindahan ilmu keusahawanan melalui program anak angkat di kampung pulau manis, pekan, pahang 19-12-201618-03-2018 Ketua Projek
gems global business services curiculum embedment programme 29-12-201630-12-2017 Penyelidik Bersama
enhancing english proficiency through peer mentoring program 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
upper echelon model of cooperative`s accountability governance 01-04-201330-09-2015 Penyelidik Bersama
the power of learning through posters 01-08-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
building talent for finance and accounting shared services industry 01-10-201330-04-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan dan penerbitan berkualiti dalam pelaporan dan tadbir urus korporat 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
information economics from the perspective of institutional theory: the case of ifrs 01-04-201331-03-2015 Ketua Projek
penyediaan e-buku panduan latihan industri yang lengkap untuk penambahbaik proses pengajaran, pembelajaran dan penyeliaan program latihan industri di fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
transformasi penyelidikan dan penerbitan dalam pelaporan dan tadbir urus korporat 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :zaini binti embong 01-03-201328-02-2014 Penyelia
voluntary disclose: progression and comparison between local and multinational firms in malaysia 19-12-201118-12-2013 Ketua Projek
alternative view of theories on leverage 08-08-201108-02-2013 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k019025 01-09-2022 Penyelia