Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
exploring the predictors of attitudes towards training among cadets at training base camps 01-09-202128-02-2023 Ketua Projek
meneroka mindset, karekteristik dan kompetensi remaja b40 ke arah menceburi keusahawanan sosial 08-02-202107-08-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan profiling psikometrik untuk pemilihan personel: aplikasi spph-techs 22-12-202130-06-2022 Penyelidik Bersama
advokasi kesejahteraan rakyat dan kesedaran pembudayaan norma baharu covid- 19 15-03-202131-03-2022 Penyelidik Bersama
keletihan pandemik dalam kalangan masyarakat di malaysia: input ke arah pencegahan penularan covid-19 01-11-202030-04-2021 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama