Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
analisis bukti fizikal kes pembunuhan di malaysia: kes canny ong 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
pemilikan senjata api di malaysia, satu keperluan atau kemestian? 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
development of multiplex pcr based on human mtdna control region 16-10-201715-10-2020 Penyelidik Bersama
a novel approach and user friendly lip print identification and discrimination of sex among malays population 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
analysis of pyrolytic key indicators of burnt porcine tissue in the presence of ignitable liquid residue (ilr) in an outdoor setting 16-10-201715-03-2020 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k019174 05-10-2022 Penyelia