Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
memperkasakan pendidikan al-quran bagi murid berkeperluan khas kurang upaya pendengaran 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
hala tuju penuntut tahfiz di institusi pondok di negeri sembilan 15-10-202014-10-2021 Penyelidik Bersama
intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case 15-11-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
pemantapan penghayatan agama dan sahsiah dalam kalangan pelajar tahfiz 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pengajaran dan pembelajaran al-quran bagi murid berkeperluan khas (mbk) masalah pendengaran 01-01-201730-06-2019 Ketua Projek
pembinaan modul terjemahan tafsir al-quran dalam bahasa malaysia kod tangan (bmkt)untuk kegunaan murid kurang upaya pendengaran 19-12-201618-06-2019 Penyelidik Bersama
pemerkasaan penyelidikan ilmu wahyu dan turath islam yang berimpak tinggi 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
aplikasi audio dalam kursus pengajian qiraat 01-08-201431-01-2016 Ketua Projek
aplikasi penggunaan video dalam pengajaran kursus al-amthai al-quran dan al-sunnah : ke arah keberhasilan objektif domain kognitif dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama