Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kepimpinan instruksional peneraju kebolehlaksanaan pendidikan abad ke 21 di sekolah kurang murid 15-04-201814-04-2021 Ketua Projek
between vision and action: the challenges and issues in the implementation of the district transformation programme policy in malaysia 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
sumbangan kepimpinan instruksional abad ke-21 dan pembangunan profesionalisme terhadap amalan komuniti pembelajaran profesional (plc) 01-05-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
a comparative study between principal’s ethical leadership practices and trust in leaders: malaysia and new york 01-05-201931-01-2021 Ketua Projek
impak peranan pusat internet malaysia terhadap kelestarian hidup masyarakat setempat 01-04-201931-12-2020 Penyelidik Bersama
the implementation of dual language programme (dlp) in secondary schools: from the context of sarawak students and teachers 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan pusat kepimpinan dan polisi pendidikan 01-10-201830-06-2020 Penyelidik Bersama
program profesional excelence (pro-x) akademik dan kerjaya murid smk kg dangar, pasir mas, kelantan 25-04-201831-12-2019 Ketua Projek
kebolehlaksanaan program dual-language dalam pembelajaran stem di sekolah kluster kecemerlangan & sekolah berprestasi tinggi malaysia. 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
kajian pengukuran tahap integriti dalam kalangan ahli akademik universiti kebangsaan malaysia 15-11-201814-11-2019 Penyelidik Bersama
kajian amalan kepimpinan perpaduan dan tahap perpaduan di sekolah menengah 15-11-201814-11-2019 Penyelidik Bersama
pengoptimuman (optimization) sumber manusia ukm: mempertingkatkan budaya kepelbagaian kompetensi 16-04-201815-04-2019 Penyelidik Bersama
pembentukan indikator pengurusan perubahan dalam memperkasakan pejabat pendidikan daerah sebagai organisasi pembelajaran 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
kajian impak program promosi kecemerlangan organisasi untuk program groom big siri 2 anjuran mpc/miti 2015 01-01-201515-12-2016 Penyelidik Bersama
strategi konsultasi kebolehpasaran kerja pelajar oku dan keluarga di dalam p&p pelajar pendidikan khas 01-08-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
menghasilkan databes dan maklumat dalam skop kelestarian pendidikan dan kesejahteraan hidup 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembelajaran diperibadikan melalui teknologi 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
membina indeks deprivasi sosial dan pendidikan murid berisiko tercicir 15-09-201414-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian status pelaksanaan dan hala tuju pendidikan islam perak 31-07-201531-03-2016 Ketua Projek
kajian status pelaksanaan dan hala tuju pendidikan islam perak 31-07-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
my finishing school model of transferable skills for the 21st century work force 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
meneroka keperluan pelajar terpinggir (at-risk) ke arah meningkatkan akses dan ekuiti pendidikan 20-05-201319-11-2015 Ketua Projek
program pembangunan kemahiran sistem automasi guru dan pelajar sekolah teknik dan vokasional malaysia 01-08-201331-07-2015 Penyelidik Bersama
kem aspirasi peningkatan kemahiran seni lukis mural dikalangan pelajar sekolah menengah daerah kuala langat 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan kesejahteraan hidup melalui pendidikan sepanjang hayat 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): azlin norhaini binti mansor 01-01-201431-03-2015 Penyelia
pelaksanaan pendidikan pasca-persekolahan (finishing school) untuk pelajar-pelajar di kawasan berisiko 25-06-201224-12-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan kapasiti industri dan ipt dalam pelaksanaan wbl: pembentukan kerangka amalan terbaik wbl program advance diploma auto design of manufacturing engineering proton 01-11-201231-10-2014 Penyelidik Bersama
development of green technology awareness module using qr code for technical and vocational students 01-10-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
model kepimpinan transformasional pengetua dan ketua eksekutif - analisis perbandingan 01-10-201230-09-2014 Ketua Projek
meningkatkan pengetahuan & kemahiran penyelidikan pelajar sarjana menggunakan pendekatan projek oriented problem based learning 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
memperkasakan kesejahteraan hidup melalui pendidikan sepanjang hayat 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
personalized learning for diverse learners & youth at risk with mobile learning technology 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :azlin norhaini binti mansor 01-03-201328-02-2014 Penyelia
analisis kesediaan sekolah menengah dalam mengurus krisis (analysis of secondary schools` crisis management preparedness) 01-08-201231-07-2013 Ketua Projek
- 10-03-2020 Penyelia