Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penerapan atribut inovasi stem dan keusahawanan beorientasikan kepada model pemasaran g-shock di kalangan pelajar sekolah 01-11-202331-10-2025 Penyelidik Bersama
latihan pemikiran k-ekonomi dalam memperkasa pelatih oku program tvet di pusat latihan perindustrian dan pemulihan (plpp) 01-04-202331-03-2025 Penyelidik Bersama
pembangunan dan keberkesanan kit ekonomi kitaran bagi pelajar pvma 01-04-202331-03-2025 Penyelidik Bersama
generasi muda berinovasi melalui modul arduino 01-04-202331-03-2025 Penyelidik Bersama
pembangunan modul stem pendidikan alam sekitar berasaskan reka bentuk kejuruteraan untuk meningkatkan sikap positif terhadap stem 01-04-202331-03-2025 Penyelidik Bersama
i-robot@school: fostering stem enthusiasm through mentoring of robotic projects 01-01-202431-12-2024 Penyelidik Bersama
gegar gempak stem 01-04-202331-12-2024 Ketua Projek
kerangka kemahiran generik revolusi perindustrian 4.0 (kg4ir) berdasarkan perspektif industri dan pensyarah kejuruteraan di malaysia 01-10-202230-09-2024 Penyelidik Bersama
engineering drawing learning model based on augmented reality environment to enhance students` visualization skills 01-10-202230-09-2024 Penyelidik Bersama
pembangunan instrumen kemahiran generik revolusi perindustrian 4.0 bagi graduan kejuruteraan awam 01-07-202230-06-2024 Penyelidik Bersama
digital teaching competency model in a vocational education and training settings 01-07-202230-06-2024 Penyelidik Bersama
exxonmobil-ukm stem club@terengganu: pembugaran stem 01-06-202230-06-2024 Ketua Projek
science of smart communities 01-02-202231-01-2024 Ketua Projek
design thinking training in fostering innovative and creative minds among vocational college students 01-02-202231-01-2024 Penyelidik Bersama
- 20-10-202119-10-2023 Ketua Projek
pembelajaran berasaskan projek dengan menggunakan aplikasi teknologi dalam meningkatkan minat terhadap stem 01-07-202230-06-2023 Penyelidik Bersama
exxonmobil-ukm stem club@terengganu: design and developing stem digital content 01-07-202130-06-2023 Ketua Projek
steed membentuk masyarakat berilmu, berinovasi dan berakhlak melalui stem tauhidiyah 01-11-201930-04-2023 Penyelidik Bersama
tajuk program : multidimensional approach to uplifting social wellbeing of malaysian b40 [lrgs mrun/f1/02/2019] tajuk projek : b40 households’ wellbeing thru education: vocational education and training, health & stem. 01-02-201930-04-2023 Penyelidik Bersama
pembangunan instrumen penilaian tahap kompetensi stem 01-02-202131-01-2023 Ketua Projek
pengintegrasian stem berasaskan kemahiran inkuiri melalui pendekatan kajian pembelajaran (lesson study) 01-02-202131-01-2023 Penyelidik Bersama
enhancing stem teacher epistemic fluency, and design thinking through design-oriented problem-solving professional development. 01-02-202131-01-2023 Penyelidik Bersama
mendidik generasi muda berinovasi melalui modul microbit 01-02-202131-01-2023 Penyelidik Bersama
factors influencing lecturers’ contribution towards wos/high impact journal publication 01-01-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
strengthening stem teacher education through stem ambassador service learning 01-05-202031-12-2022 Penyelidik Bersama
modul pemupukan dan pengukuhan minat kerjaya stem dalam kalangan pelajar sekolah menengah 15-11-201914-08-2022 Penyelidik Bersama
exxonmobil-ukm stem club @terengganu 2020: training of trainers (tot) the new normal 01-08-202031-07-2022 Ketua Projek
systems thinking and design thinking hybridization in the e-stem module development 01-10-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
utilising systems thinking in stem education for food-energy-water nexus: training of trainers program for stem teachers 15-11-201914-02-2022 Penyelidik Bersama
bitara stem learning incubator (sli) for rural setting 15-11-201914-02-2022 Ketua Projek
model kompetensi kemahiran sosial dan nilai sosial program perantisan 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
model kompetensi dan prestasi kerja pengajar tvet 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
model reka bentuk produk berkualiti 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
keterlibatan industri dalam pelaksanaan program sistem latihan dual nasional (sldn) di malaysia 08-01-202107-07-2021 Ketua Projek
exxonmobil-ukm stem club@terengganu 2018 01-05-201830-06-2021 Ketua Projek
actualization of integrated stem degree programmes: a model to inform, catalyze and shape inter- and trans- disciplinary university education a model for an integrated stem degree program 01-01-202031-03-2021 Penyelidik Bersama
pemerkasaan penerbitan dan penarafan jurnal pendidikan malaysia 01-07-201831-03-2021 Penyelidik Bersama
needs analysis for teaching and learning stem towards integrated stem education 02-05-201931-01-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan dan kebergunaan model reka bentuk produk berkualiti berasaskan computer aided design (cad) 01-05-201931-01-2021 Ketua Projek
exxonmobil-ukm stem club@sabah 01-01-201931-12-2020 Ketua Projek
pelaksanaan strategi untuk membangunkan kapasiti penyelidikan dalam kalangan ahli pusat pembudayaan stem, fakulti pendidikan, ukm 01-10-201831-12-2020 Ketua Projek
climate change education through gamified “smart foodies” program 01-09-201931-08-2020 Penyelidik Bersama
pengaruh pencapaian akademik dalam subjek stem terhadap kebolehgajian graduan teknologis 01-09-201831-08-2020 Penyelidik Bersama
using entrepreneurial science thinking teaching methodology to increase secondary school science subject low acgievers’ motivation to learn science 01-05-201931-07-2020 Penyelidik Bersama
stem mentoring program 01-09-201731-03-2020 Penyelidik Bersama
modul belia b40 transdisiplin transformasi nasional 2050 (tn50) bagi pembentukan pemikir masa depan global berteraskan inovasi 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
bitara stem: science of smart communities (ukm stem club) 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
pemupukan kemahiran saintifik dalam program stem exxonmobil dalam kalangan pelajar dan strategi guru sebagai fasilitator 01-10-201730-09-2019 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
inisiatif cdio dalam memperkasakan pendidikan kejuruteraan dan alam bina 01-01-201630-06-2019 Penyelidik Bersama
program kelab taha-stem exploration journey 2017 01-10-201730-03-2019 Ketua Projek
kajian impak program kem eksplorasi stem johor (bitara stem program) 01-10-201730-09-2018 Ketua Projek
kerangka keterlibatan industri dalam meningkatkan kemahiran employability lulusan tvet 01-08-201631-07-2018 Ketua Projek
kajian longitudinal terhadap minat pelajar terhadap stem, aspirasi kerjaya stem, kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar mengikuti program bitara stem 10-11-201409-05-2017 Penyelidik Bersama
indikator faktor kritikal laluan pembangunan kerjaya komuniti berpendapatan tinggi 01-12-201430-11-2016 Ketua Projek
pendidikan stem: pembangunan modul sistem automasi industri (industrial automation system) bagi membentuk pelajar berinovatif 10-11-201409-11-2016 Ketua Projek
menghasilkan databes dan maklumat dalam skop kelestarian pendidikan dan kesejahteraan hidup 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
penilaian impak program peningkatan kompetensi pelajar melalui aktiviti keterlibatan komuniti 01-04-201430-09-2016 Penyelidik Bersama
meningkatkan penghayatan kelestarian alam sekitar melalui amalan kajian aplikasi kendiri alam sekitar (kakas) dan penilaian sekolah hijau (psh) 01-08-201431-01-2016 Penyelidik Bersama
kerangka pembangunan laluan kerjaya berpendapatan tinggi institut latihan kemahiran awam (ikla) mara 14-01-201515-01-2016 Ketua Projek
pembangunan model dan indek kompetensi kehidupan wanita luar bandar malaysia(my2kwlb) menjana pendapatan tinggi 16-12-201315-12-2015 Penyelidik Bersama
meneroka keperluan pelajar terpinggir (at-risk) ke arah meningkatkan akses dan ekuiti pendidikan 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
stem (science, technology, engineering, mathematics) education : science of smart communities 01-12-201431-08-2015 Ketua Projek
program pembangunan kemahiran sistem automasi guru dan pelajar sekolah teknik dan vokasional malaysia 01-08-201331-07-2015 Ketua Projek
kem aspirasi peningkatan kemahiran seni lukis mural dikalangan pelajar sekolah menengah daerah kuala langat 10-05-201309-05-2015 Ketua Projek
memperkasakan kesejahteraan hidup melalui pendidikan sepanjang hayat 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): mohamad sattar bin rasul 01-01-201431-03-2015 Penyelia
pembangunan kapasiti industri dan ipt dalam pelaksanaan wbl: pembentukan kerangka amalan terbaik wbl program advance diploma auto design of manufacturing engineering proton 01-11-201231-10-2014 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): mohamad sattar bin rasul 01-03-201322-10-2014 Penyelia
model kepimpinan transformasional pengetua dan ketua eksekutif - analisis perbandingan 01-10-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
development of green technology awareness module using qr code for technical and vocational students 01-10-201230-09-2014 Ketua Projek
meningkatkan pengetahuan & kemahiran penyelidikan pelajar sarjana menggunakan pendekatan projek oriented problem based learning 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
memperkasakan kesejahteraan hidup melalui pendidikan sepanjang hayat 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
program bimbingan sekolah melalui mikropengawal (microcontroller) - crystal 01-12-201231-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan :mohamad sattar bin rasul 01-03-201328-02-2014 Penyelia
analisis kesediaan sekolah menengah dalam mengurus krisis (analysis of secondary schools` crisis management preparedness) 01-08-201231-07-2013 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k019480 24-07-2021 Penyelia