Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
tadbir urus dokumen kontrak produk perbankan islam 10-05-201309-05-2015 Ketua Projek
the role of the kajang municipal council for managing waste pollution in kajang municipal areas: a case study 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
merangka perundangan monetari dan kewangan untuk malaysia dalam konteks asean 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penggunaan kaedah simulasi melalui mock trial dalam kursus uk 4133 undang-undang keterangan dan prosedur di mahkamah syariah 1 di fakulti undang-undang: ke arah melatih kemahiran pengemukaan keterangan di kalangan pelajar. 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
kaedah `problem based learning` (pbl) dalam penderafan dokumen kontrak undang-undang sekuriti islam 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
pengalaman kesukarelaan` sebagai elemen pembelajaran: menyuntik kefahaman menyeluruh mengenai peranan dan aplikasi undang-undang ekonomi dan pembangunan 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
review of the moneylenders (amendment) act 2003 and its economic efficiency to the debt market 15-09-201314-05-2014 Penyelidik Bersama
islamic economy and the new economy model: towards wealth creation & wellbeing 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
inovasi pengajaran dan pembelajaran terhadap kursus uk 2153 muamalat di fuu 22-10-201221-10-2013 Penyelidik Bersama