Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penilaian model situasi berisiko tinggi relaps terhadap kelompok b40 banduan dadah 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
penilaian keberkesanan inisiatif bersepadu menangani masalah penagihan dadah, substan dan pelencongan sosial dalam kalangan pelaksana, okp dan belia/remaja serta komuniti 15-11-201928-02-2021 Penyelidik Bersama
jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
pengaruh penerimaan keluarga, kesediaan terlibat dan akses logistik program ke atas penglibatan keluarga b40 dalam program pendidikan pencegahan dadah berasaskan komuniti 15-12-201714-12-2019 Ketua Projek
pemerkasaan ekonomi wanita kurang upaya 01-02-201831-01-2019 Penyelidik Bersama
protokol saringan dan penilaian untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemulihan ccrc 01-06-201730-05-2018 Penyelidik Bersama
pembentukan manual penilaian kelestarian kampus ukm, bangi 01-11-201431-10-2017 Penyelidik Bersama
kecenderungan relaps dan kejayaan mengekalkan kepulihan dalam kalangan penghuni yang tamat mengikuti rawatan dan pemulihan di cure and care rehabilitation centre (ccrc) 01-06-201631-05-2017 Penyelidik Bersama
membina skala cinta dalam kalangan orang melayu yang berkahwin dan menentukan faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kepuasan perkahwinan dalam kalangan orang melayu bandar yang berkahwin 01-12-201430-11-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
peranan sebagai penguatkuasa undang-undang dan kesannya ke atas penglibatan anggota polis dalam pertukaran jarum suntikan dan picagari (nsep) di malaysia 16-05-201316-05-2016 Ketua Projek
pembentukan model pengurangan kemudaratan bagi kanak-kanak berisiko tingkah laku akibat ketidakfungsian keluarga 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
perbandingan tahap pengekalan kepulihan antara bekas klien tamat menjalani program penyingkatan ccrc dalam tempoh 6-11 bulan dan pembebasan antara 12-24 02-10-201430-11-2015 Penyelidik Bersama
meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
pemerkasaan strategi intervensi dan pencegahan dadah berasaskan tanggungjawab sosial komuniti bagi menyokong matlamat dasar dadah negara 01-10-201430-07-2015 Ketua Projek
pemerkasaan psikologi dan pembangunan bersepadu dalam kalangan orang asli tasik temenggor 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
meneroka konsep cinta di kalangan orang melayu daripada tiga generasi perkahwinan: kajian eksplorasi 19-12-201118-06-2014 Penyelidik Bersama
- 15-11-2019 Penyelia