Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pangkalan data inventori paleontologi dan mikropaleontologi 01-05-202131-12-2022 Ketua Projek
geologi ir 4.0: pengajaran dan pembelajaran secara digital dan maya 01-05-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k020300 23-12-2021 Penyelia