Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pengaplikasian model kap (knowledge, attitudes, and practices) dalam keselamatan pembelian barangan dalam talian oleh golongan belia 15-08-201814-02-2021 Ketua Projek
pembentukan instrumen pengukuran amalan keselamatan penggunaan internet dalam kalangan belia di malaysia 01-01-201931-12-2020 Penyelidik Bersama
applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia 01-08-202024-11-2020 Penyelidik Bersama
pemerkasaan ukm sebagai prasarana inklusif dan mesra orang kurang upaya (oku) 15-11-201814-08-2020 Penyelidik Bersama
penggunaan dan penerimaan portal ewarga dalam kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan professional serta akademik di universiti kebangsaan malaysia. 01-02-201831-01-2019 Penyelidik Bersama
model interaktif media baru: reaksi belia terhadap dasar transformasi kerajaan 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
kajian impak terhadap kawalan dan penapisan filem 14-04-201419-03-2015 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia