Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
keberkesanan program dangerous decibels versi bahasa malaysia dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan tingkahlaku positif pelajar sekolah rendah terhadap bunyi hingar 25-01-201824-01-2019 Penyelidik Bersama
kesan tumpuan auditori terhadap penindasan kontralateral pancaran otoakustik rangsangan sementara dalam kalangan dewasa awal 28-12-201727-12-2018 Penyelidik Bersama
kesan penggunana pertuturan babble sebagai rangsangan akustik kontralateral terhadap penindasan pancaran otoakustik sementara dalam kalangan dewasa awal 29-03-201828-11-2018 Penyelidik Bersama
kesan etnik terhadap ujian absorbansi jalur lebar dalam kalangan dewasa muda 28-12-201727-08-2018 Penyelidik Bersama
kajian normatif komponen interaksi binaural respon auditori batang otak rangsangan pertuturan 12-01-201711-01-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan ujian pertuturan suku kata bermakna (frikatif dan afrikat) bahasa mandarin: fasa 1 pemilihan item dan pengukuran akustik 15-12-201614-10-2017 Penyelidik Bersama