Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembinaan indikator tabayyun maklumat dalam kalangan netizen belia muslim berdasarkan persekitaran sosial keluarga 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia 01-08-202024-11-2020 Penyelidik Bersama
indikator pengukuran kewibawaan maklumat islam dalam media sosial 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
komunikasi kekeluargaan belia muslim dalam konteks revolusi industri ke-4 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
kematangan mengurus jejak digital dalam media baharu 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan indikator kesejahteraan lelaki pelbagai etnik di malaysia 01-01-201730-09-2020 Penyelidik Bersama
literasi media pelajar institusi pengajian tinggi terhadap berita berkaitan isu alam sekitar 01-09-201901-09-2020 Ketua Projek
pembangunan dan keberkesanan aplikasi pintar mudah alih (mesra@ukm) versi 2.0 dalam kalangan mahasiswa baharu ukm 15-11-201814-11-2019 Penyelidik Bersama
psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami 15-08-201714-11-2019 Penyelidik Bersama
kajian kemahiran komunikasi berkesan dan komunikasi merentas budaya dalam kalangan sukarelawan sukan sea ke-17 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
kajian persepsi isu krisis penglibatan sukarelawan di malaysia 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
penghasilan filem pendek dakwah berdasarkan modul "da`eiscript2screen" bengkel penulisan skrip patuh syariah 01-06-201731-08-2018 Penyelidik Bersama
analisis trend sirkulasi dan periklanan dalam akhbar bercetak berbahasa melayu di malaysia: kajian terhadap utusan malaysia, harian metro dan sinar harian. 01-05-201630-04-2018 Ketua Projek
kajian terhadap kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat malaysia 01-10-201630-09-2017 Penyelidik Bersama
aplikasi khidmat pembelajaran [service-learning] dalam subjek profesion menolong ke atas komuniti remaja berisiko 01-09-201631-08-2017 Penyelidik Bersama
kajian kesejahteraan lelaki: kajian rintis ppr hiliran ampang 01-03-201630-03-2017 Penyelidik Bersama
model interaktif media baru: reaksi belia terhadap dasar transformasi kerajaan 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia