Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penilaian tahap pendedahan kepada zarah ternafaskan dan bunyi bising serta kaitannya dengan fungsi pulmonari dan pendengaran dalam kalangan pekerja tapak binaan setia city mall, shah alam, selangor 15-08-201814-08-2021 Penyelidik Bersama
potensi perubatan hasilan semula jadi 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
penilaian tahap fungsi pulmonari terhad pendedahan zarah ternafaskan dan silika kristal kepada pekerja tapak binaan setia city mall, shah alam selangor d.e 14-02-201913-02-2021 Penyelidik Bersama
kajian pendedahan bunyi bising dan status pendengaran terhadap pekerja pembinaan di setia city mall fasa 2 shah alam selangor 25-07-201924-01-2021 Penyelidik Bersama
penilaian tahap pendedahan sebatian organik meruap (voc) dan kesan terhadap kesihatan respiratori dan sitogenetik dalam kalangan pekerja kilang pembuatan pengubah di shah alam, selangor 24-01-201923-01-2021 Ketua Projek
kajian hubungan antara pendedahan haba dengan perubahan fisiologi dan risiko tegasan haba dalam kalangan pekerja di kilang pembuatan transformers di shah alam, selangor 08-08-201907-08-2020 Penyelidik Bersama
penilaian kitar hayat: rawatan air sisa daripada penternakan ikan keli di sungai melaka menggunakan azolla sp. 16-10-201715-07-2020 Penyelidik Bersama
jaringan kolaborasi strategik bersama kementerian pendidikan malaysia dan industri bagi pembudayaan inovasi dalam sains kesihatan di malaysia 15-11-201814-02-2020 Penyelidik Bersama
mechanistic identification of the anticancer properties of tinospora crispa stem extract and its alkaloids in human reproductive cancer cells in vitro (mcf-7 and caov-3) 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
in vitro cytotoxicity and the dna binding properties of new organotin(iv) dithiocarbamate complexes in human leukemia cell lines 01-05-201631-10-2018 Ketua Projek
penilaian genotoksisiti terhadap darah dalam kalangan jururadiograf dan kakitangan di jabatan perkhidmatan radiologi ppukm 23-02-201722-12-2017 Penyelidik Bersama
elucidating the cytotoxic mechanism of novel organotin(iv) dithiocarbamate compounds as potential anti-leukemic agents 16-12-201315-12-2016 Penyelidik Bersama
- 17-03-2020 Penyelia