Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
profil keciciran pengetahuan matematik asas dan faktor penglibatan dalam kalangan murid sekolah menengah 01-07-202231-12-2023 Ketua Projek
meneroka pelaksanaan penyoalan lisan dalam pengajaran matematik guru cemerlang di sekolah menengah 01-09-202131-08-2023 Penyelidik Bersama
pembinaan pengujian alternatif bagi kemahiran berfikir dan kemahiran penyelesaian masalah inventif menerusi pendekatan pembelajaran heutagogi, paragogy & cybergogy 01-01-202130-06-2023 Penyelidik Bersama
pembinaan pengujian alternatif bagi kemahiran berfikir dan kemahiran penyelesaian masalah inventif menerusi pendekatan pembelajaran heutagogi, paragogy & cybergogy 01-01-202130-06-2023 Penyelidik Bersama
students’ readiness and their academic integrity in mathematics online assessment during pandemic crisis 01-10-202031-03-2023 Ketua Projek
model jangkaan pencapaian pelajar dalam matematik kejuruteraan berdasarkan analitik tingkah laku pembelajaran atas talian 01-09-202028-02-2023 Ketua Projek
factors influencing lecturers’ contribution towards wos/high impact journal publication 01-01-202131-12-2022 Penyelidik Bersama
aplikasi permainan dalam pembelajaran matematik 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
learning and technology 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
pelaksanaan strategi untuk membangunkan kapasiti penyelidikan dalam kalangan ahli-ahli pusat pengajaran dan pembelajaran, fakulti pendidikan, ukm 01-10-201831-12-2021 Ketua Projek
pembinaan indeks kecerdasan menghadapi cabaran atau adversity quotient (aq) bagi belia berisiko komuniti b40 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
penerokaan asas stem menerusi aktiviti permainan berteraskan ciri-ciri tempatan bagi pendidikan awal kanak-kanak 01-05-201931-07-2021 Ketua Projek
development of learning analytics-enhanced massive open online courses framework for engineering mathematics subjects 15-11-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
stem mentoring program 01-09-201731-03-2020 Penyelidik Bersama
a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics 15-08-201714-02-2020 Penyelidik Bersama
pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem 01-01-201630-06-2018
the structural model of self-efficacy, attitude, anxiety and achievement in statistics among graduate students 01-06-201530-11-2017 Ketua Projek
memamcu pembelajaran stem yang efektif dalam kalangan pelajar rendah dan menengah di malaysia 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
- 21-12-2022 Ketua Projek
- 10-03-2020 Penyelia