Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembinaan garis panduan pendalilan hadis dalam penulisan ilmiah 01-08-202201-08-2023 Penyelidik Bersama
pembinaan kerangka/garis panduan pendalilan al-quran dalam penulisan ilmiah 01-08-202201-08-2023 Penyelidik Bersama
pembangunan model pengurusan keamanan berasaskan pemikiran dan amalan surin pitsuwan di narkhon si thammarat, thailand. 01-11-202030-04-2023 Penyelidik Bersama
pembinaan model al-quran tadabbur berdasarkan keperluan huffaz al-quran 15-12-202014-12-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan indeks khilaf qiraat mutawatirah berdasarkan tema dalam al-quran 15-12-202014-12-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan garis panduan pelupusan dan perawatan mashaf al-quran melalui teknologi hijau 01-11-202031-10-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pembelajaran asas tarannum 01-11-202031-10-2022 Penyelidik Bersama
lataif quraniyah sebagai model tadabbur al-quran 01-10-201930-06-2022 Penyelidik Bersama
pembinaan model pencarian semantik kosa kata dalam al-quran berdasarkan tafsir tematik 01-09-201931-05-2022 Ketua Projek
interkasi komunikasi terhadap warga tua menurut perspektif islam 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
muyassar:modul asas pembelajaran al-quran bagi murid-murid kurang upaya pendengaran 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
penulisan al-quran dan kaedahnya 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
service learning dan pembangunan insan sejahtera 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
pembukuan tafsir tuan guru dato’ seri haji abdul hadi awang 01-01-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pengajaran al-quran kepada orang asli: surah al-fatihah 01-11-202030-09-2021 Ketua Projek
penyelewengan pentafsiran ayat -ayat al-quran dalam aplikasi digital 01-04-202130-06-2021 Penyelidik Bersama
pendidikan seksualiti menurut surah al-nur 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pengajaran dan pembelajaran ilmu qiraat di malaysia 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
kajian awal tahap kesedaran dan pemahaman orang awam terhadap tatacara pelupusan bahan penerbitan teks al-quran dan kaedah pelupusan 12-10-202011-01-2021 Penyelidik Bersama
pembinaan modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran 01-01-201830-09-2020 Penyelidik Bersama
pembinaan garis panduan penterjemahan makna al-quran ke bahasa malaysia 16-10-201731-12-2019 Penyelidik Bersama
pembikinan video dokumentasi menifestasi mahabbah dalam aktiviti kemanusiaan merenras etnik dan budaya 01-01-201930-08-2019 Ketua Projek
pembinaan modul pengajaran dan pembelajaran al-quran bagi murid berkeperluan khas (mbk) masalah pendengaran 01-01-201730-06-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan modul terjemahan tafsir al-quran dalam bahasa malaysia kod tangan (bmkt)untuk kegunaan murid kurang upaya pendengaran 19-12-201618-06-2019 Ketua Projek
pembangunan modul kursus hafazan al-quran di fakulti pengajian islam 15-12-201714-06-2019 Penyelidik Bersama
pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand 01-01-201831-03-2019 Penyelidik Bersama
pembinaan model service-learning universiti awam malaysia 01-08-201631-01-2019 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k021166 26-07-2021 Penyelia