Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
design thinking training in fostering innovative and creative minds among vocational college students 01-02-202231-01-2024 Penyelidik Bersama
hidangan di atas awan: emodul mudah-hadam dengan podcast, buku audio & video ar 01-02-202231-01-2024 Penyelidik Bersama
kerangka kompetensi pembelajaran matematik jarak jauh di sekolah menengah luar bandar bagi kelangsungan pembelajaran matematik secara berkesan 01-07-202231-12-2023 Penyelidik Bersama
pembangunan instrumen kemahiran generik revolusi perindustrian 4.0 bagi graduan kejuruteraan awam 01-07-202231-12-2023 Ketua Projek
digital teaching competency model in a vocational education and training settings 01-07-202231-12-2023 Penyelidik Bersama
apps inovasi-stem-nilai dalam pendidikan diperibadikan (pdpn) 01-05-202131-10-2023 Penyelidik Bersama