Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kepelbagaian agama dan pengaruh sosiologikal ke atas kesepaduan nasional, malaysia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
islam keseimbangan acuan malaysia 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
penelitian bersama sains dan governans kelestarian di provinsi sulawesi tengah 21-09-201720-09-2020 Penyelidik Bersama
kajian pembangunan indeks perpaduan nasional 29-08-201731-03-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan teknik holistik pengurangan kelewatan dalam projek pembinaan di malaysia 15-08-201713-02-2020 Penyelidik Bersama
kajian antropologi terhadap fenomena dakwah dan daie anatarabangsa di malaysia 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
penggunaan telefon pintar dalam kalangan pekebun kecil kelapa sawit dan kaitan gaya kognitif dengan tingkah laku pencarian maklumat 12-12-201712-12-2019 Ketua Projek
manifestasi akal budi melayu dalam komunikasi superior-subordinate di tempat kerja: kajian dalam kalangan warga kerja melayu-malaysia dan melayu-brunei 01-12-201630-11-2019 Ketua Projek
pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit 02-10-201702-10-2019 Penyelidik Bersama
sustainability in education towards global citizenship 01-08-201831-01-2019 Penyelidik Bersama
sustainability in education towards global citizenship 19-03-201819-12-2018 Penyelidik Bersama
generasi-y berisiko: nilai, bakat dan cabaran kehidupan di abad 21 dan masa depan. 01-05-201631-10-2018 Ketua Projek
kajian keperluan bahasa inggeris, penjagaan imej, kesantunan dan protokol di kalangan sukarelawan sukan sea 2017 01-03-201701-03-2018 Penyelidik Bersama
city plus fm study 02-11-201631-12-2017 Penyelidik Bersama
modul kepimpinan akademik akept membina ketamadunan 10-03-201630-11-2017 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia