Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembangunan pelantar pembelajaran senseiku.com berinteraktif 01-09-202231-08-2023 Ketua Projek
a cloud-based shared services learning program for smes’ digital transformation and graduates’ employability 01-10-202131-03-2023 Penyelidik Bersama
teknologi industri 4.0 dalam sektor awam: mendepani norma baharu pasca covid 19 10-09-202009-03-2021 Ketua Projek
factors influencing the implementation of enterprise architecture in public sector 15-08-201814-02-2021 Penyelidik Bersama
enhancing connectivity towards asean integration: a multifaceted approach 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
- 21-10-2019 Penyelia