Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
risiko governans, integriti dan rasuah dalam sektor sukan di malaysia 01-08-202230-06-2024 Penyelidik Bersama
pembaharuan polisi dan undang-undang dalam menangani keciciran pembelajaran dalam kumpulan kanak-kanak rentan di malaysia 17-04-202317-10-2023 Penyelidik Bersama
the appgm-sdg research and impact evaluation program for cohort 2 01-10-202230-09-2023 Penyelidik Bersama
peojek penyelidikan komuniti kekeluargaan dan perundangan islam 01-11-202130-04-2023 Penyelidik Bersama
pengenalan kepada konsep pembangunan lestari 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
kelestarian hak pendidikan kanak-kanak: kajian perundangan mengenai hak akses terhadap internet 01-09-202130-11-2022 Ketua Projek
the impact of climate change on young children’s wellbeing and development in asia pacific region 10-11-202130-03-2022 Penyelidik Bersama
isu perundangan semasa 1 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama